Cases 8ting

Sinds de oprichting van 8ting in 2015 zijn er veel interessante projecten voorbij gekomen. Hieronder een selectie van cases.


Datagedreven Welzijn Lelystad

Impact meten van welzijnswerk

Welzijn Lelystad wil de impact van haar werk inzichtelijk maken. Om zelf van te leren en om de gemeente beter mee te kunnen nemen op de meerwaarde van welzijnswerk en de sociale wijkteams.

8ting is gevraagd om te starten met het inrichten en uitvoeren van impactmetingen. Op basis daarvan krijgt elk team automatisch een impactdashboard, wat een mooie start is voor datagedreven werken.

In een volgende fase wordt het dashboard uitgebreid naar het model van de klantreis in data, waarbij o.a. de kpi's van het datamodel van Sociaal Werk Nederland een plek kunnen krijgen.Datagedreven werken DOCK

Datagedreven werken


DOCK is een grote welzijnsorganisatie in het westen van het land. Datagedreven werken en toewerken naar voorspellend vermogen is onderdeel van hun expeditie Dock Digitaal. 8ting adviseert de organisatie-eigen datawerkers van het team Data & Impact bij het inrichten en implementeren van datagedreven werken.

Daarbij gebruiken we het datamodel van 'de klantreis in data' en staat het lerend vermogen van teams en de organisatie voorop. Stip op de horizon is het voorspellend vermogen.

Alle zaken die we onderweg tegenkomen, zoals impactmetingen digitaliseren en organiseren, teamdashboards ontwikkelen, bijdragen aan een aanbesteding en professionele ontwikkeling van het datateam, pakken we allemaal op. Wij richten ons daarbij op overdracht van onze kennis en expertise; ook DOCK moet straks zelfredzaam datagedreven kunnen participeren in de samenleving.Stadsring 51

Implementatie Tingit platform binnen schuldhulpverlening

Stadsring51 biedt cliënten in Amersfoort en Leusden perspectief bij schulden. Lees hier hoe Stadsring 51 klanten digitaal, persoonlijk en op maat verder helpt met behulp van het Tingitplatform. Lees meer.
Twents Huis van de Logistiek

Mensen vinden en binden

De logistieke sector in Twente moet op de kaart gezet worden, en er moeten meer mensen aan het werk in de logistiek. Daarvoor is de campagne Indelogistiek. Enerzijds mensen vinden door middel van een publiekscampagne, anderzijds mensen binden door middel van Tingit. Lees meer.Kopgroeptraject Verdiwel

Datagestuurde beroepspraktijk

Verdiwel wil als vereniging van directeuren van welzijnsorganisaties koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Ze slaan de handen ineen en leren van elkaar, onder andere op het gebied van data. In 2019 bood Verdiwel haar leden het kopgroeptraject 'Datagedreven werken in het sociaal domein' aan. De kopgroep werd door 8ting begeleid. Lees meer.Afbeeldingsresultaat voor gemeente enschede

 

Gemeente Enschede

Data-analyse Bijstandsbestand

Met welke activiteiten zijn mensen met een bijstandsuitkering het best geholpen? En maakt het daarbij uit wat je persoonlijke situatie is? 8ting helpt de gemeente Enschede antwoord te geven op deze vragen door de bijstandsgegevens te analyseren. Lees meer.Laborijn

Implementatie Tingit platform

Afbeeldingsresultaat voor laborijn logo

Door het contact met inwoners met een Participatiewetuitkering en met WSW’ers digitaal te ondersteunen, kan Laborijn meer mensen vaker een zetje geven. Laborijn heeft ervoor gekozen om klanten vaker digitaal op maat te informeren en hen op deze wijze ook te helpen ontwikkelen. Hiervoor gebruikt Laborijn het Tingitplatform. Lees meer.Forecast uitgaven Wmo/Jeugdwet Gemeente Enschede

Afbeeldingsresultaat voor gemeente enschede

Deze rolling forecast van de gemeente Enschede laat zien hoe de uitgaven en toewijzingen van de gemeente op het gebied van Wmo en Jeugdwet zich in de nabije toekomst verhouden. De BI-rapportage helpt met sturen op verzilveringsgraad, vanwege de ruime mogelijkheden om doorsnedes te maken op aanbieder, bestek,... Lees meer.
Klik hier voor meer informatie over de data-analyses en het platform van 8ting.