8TING 2022 / Onze werkwijze

Onze werkwijze

Inwonerperspectief: klantproces in data

Als je door een databril naar een organisatie kijkt, kun je dat op vele manieren doen. Soms kijk je naar kpi's, soms zoom je in op processen, soms kijk je naar het verleden of probeer je juist te voorspellen. Wat ons betreft is één manier van kijken altijd zinnig: vanuit het perspectief van de inwoner (bewoner / klant). Aan de hand van het 'klantproces in data' kijken we mee naar de stappen die inwoners doorlopen in de dienstverlening en wijzen we belangrijke datapunten aan. Wat moet er worden gemeten om te sturen en de inwoner de beste ondersteuning te bieden? In dashboards maken we het klantproces inzichtelijk. Deze inzichten vormen de basis van datagedreven werken: samen met strategie, beleid en uitvoering kijken we wat gaat goed en wat morgen anders en beter kan. Zo komen we van output naar impact gedreven.

Denk groot, begin klein: quickscan databedrevenheid

De ambities met data zijn doorgaans groot, de mogelijkheden lijken onbegrensd. Een quickscan helpt om het juiste begin te maken. We inventariseren het level van databedrevenheid van de organisatie aan de hand van het datamaturitymodel, ontwikkeld door onze samenwerkingspartner Datogether. Idealiter heeft de organisatie de vier elementen datatoegankelijkheid, kennisdeling, datastrategie en cultuur in balans om naar het volgende level te gaan. 

De hele organisatie in korte tijd volledig datagedreven te laten werken is vaak een brug te ver. Daarom is ons advies: begin klein. Bijvoorbeeld met een pilotteam in het primair proces of juist vanuit financiën of HR en breidt het daarna stapsgewijs uit. En vooral: begin! Onze ervaring is dat je al meer kunt met de huidige (data)kwaliteiten van medewerkers en met huidige data dan je zou denken!

Kennisoverdracht: zelf aan de slag met data 

Wij vinden het belangrijk dat organisaties leren hoe zij zelf aan de slag kunnen met datagedreven werken. Wij laten zien wat er mogelijk is en leren jouw collega's hoe zij zelf data kunnen verzamelen, opschonen en opslaan, analyseren en visualiseren. Vaak komen daarbij de impactmetingen, het werken met openbare databronnen en het leren van data op basis van kortcyclisch werken. We houden daarbij rekening met een goede balans tussen jouw organisatie ontzorgen en leren stimuleren in de organisatie.

Samenwerken: ontzorgen en leren

Samen weten we meer. Wij geloven dat datagedreven werken beter gaat als je samen het leerproces in gaat. Samen met ons, met medewerkers, met onze en jullie partners. De datavraagstukken en oplossingen lopen vaak zo breed door de organisatie heen, dat je elkaar simpelweg nodig hebt om de juiste stappen te zetten. Doe we dan niks zelf? Dat hangt af van jouw vraag en situatie. Heb je al wat capaciteit vrij gemaakt en beginnende expertise in huis? Dan ontzorgen we je en maken wij de eerste dashboards, datastraatjes, analyses en impactmetingen voor jou en leren we je hoe je dat zelf kunt. Heb je al veel capaciteit en expertise in huis, dan beginnen we vlot met het overdragen van onze kennis en kunde.

Neem contact met ons op

8ting

DATAGEDREVEN SOCIALE INNOVATIE

+31 (0)6 1475 7634 - info@8ting.nl

Moutlaan 20, 7523 MD Enschede

KvK 65103793