8TING 2022 / Cases / Monitoring- en sturing transformatie sociaal domein - gemeente Hengelo

Monitoring- en sturingsplan sociaal domein Gemeente Hengelo

monitoring en sturing in Participatiewet, Wmo en Jeugdwet


Logo gemeente HengeloDe gemeente Hengelo werkt vanaf 2022 aan een grote transformatie in het sociaal domein: ondersteuning dichterbij de inwoner (wijkgericht), meer preventie en 'normaliseren, minder maatwerk en zakelijk partnerschap zijn belangrijke sleutelwoorden. Het is zowel een inhoudelijk als financiele opgave: Hengelo wil uitkomen met de rijksbudgetten. Via 36 interne projecten wordt de transformatie de komende jaren uitgevoerd.

8ting heeft voor deze transformatie het monitoring- en sturingsplan ontwikkeld en delen daarvan ook uitgevoerd. Daarbij kijken we vanuit een eerste inventarisatie naar de informatiebehoefte van de stakeholders van de transformatie en daarbij benodigde informatieproducten. En we kijken naar de cultuur: houding, gedrag, datageletterdheid, rituelen en helden. We plotten de informatiebehoeften waar mogelijk op het klantproces in data, om voor ieder gelijke en eenvoudige inzichten te bieden.

8ting heeft hiervoor een interim een strategisch adviseur geleverd, die intern optrad als 'opgavecoördinator monitoring & sturing'. De werkzaamheden, kennis, expertise en het opgebouwde netwerk zijn na de interim-periode overgedragen aan de organisatie-eigen opgavecoördinator, zodat de gemeente zelfredzaam verder kan. Onderstaand vind je enkele van de deliverables:


Grip op sociaal domein Hengelo!

Na anderhalf jaar intensief samenwerken met de Gemeente Hengelo, is het tijd om afscheid te nemen. Met trots kijk ik (Aad) terug op de stappen die we samen hebben gemaakt in de transformatie van het sociaal domein. Met de uitgangspunten preventie, normaliseren, wijkgericht en zakelijk partnerschap. Of in mijn woorden: meer sociale basis en minder maatwerk.


Dat heeft opgeleverd:


Enkele highlights:

✅ De opleidingspilot 'Sociaal Domein Databedreven', samen met Datacompetent B.V. Superleuk én leerzaam!

✅ Het Wijkanalyse dashboard als proof-of-concept, om wijkgericht werken in de sociale basis mogelijk te maken.

✅ Focus op 'de bedoeling': terug naar het waarom levert heldere doelen en kpi’s voor elke activiteit.

✅ Kennis en expertise gedeeld zodat men in Hengelo zelfredzaam kan participeren met data in het sociaal domein.

Neem contact met ons op

8ting

DATAGEDREVEN SOCIALE INNOVATIE

+31 (0)6 1475 7634 - info@8ting.nl

Moutlaan 20, 7523 MD Enschede

KvK 65103793