8TING 2022 / Cases / Monitoring- en sturing transformatie sociaal domein - gemeente Hengelo

Monitoring- en sturingsplan sociaal domein Gemeente Hengelo

monitoring en sturing in Participatiewet, Wmo en Jeugdwet


Logo gemeente HengeloDe gemeente Hengelo heeft eind 2022 een grote transformatie aangekondigd voor het sociaal domein: dichterbij de inwoner (wijkgericht), meer preventie / minder maatwerk, zakelijk partnerschap en 'normaliseren' zijn belangrijke sleutelwoorden. Het is zowel een inhoudelijk als financiele opgave: Hengelo wil uitkomen met de rijksbudgetten. Via 36 interne projecten wordt de transformatie de komende jaren uitgevoerd.

8ting ontwikkelt voor deze transformatie het monitoring- en sturingsplan. Daarbij kijken we vanuit een eerste inventarisatie vooral naar de informatiebehoefte en bijbehorende informatieproducten. En we kijken naar de cultuur: houding, gedrag, datageletterdheid, rituelen en helden. We plotten de informatiebehoeften waar mogelijk op het klantproces in data, om voor ieder gelijke en eenvoudige inzichten te bieden.

8ting levert hiervoor interim een strategisch adviseur die intern optreed al 'opgavecoördinator monitoring & sturing'. De werkzaamheden, kennis, expertise en netwerk worden na de interim-periode overgedragen aan de organisatie-eigen opgavecoördinator, zodat de gemeente zelfredzaam verder kan.

Neem contact met ons op

8ting

DATAGEDREVEN SOCIALE INNOVATIE

+31 (0)6 1475 7634 - info@8ting.nl

Moutlaan 20, 7523 MD Enschede

KvK 65103793