8TING 2022 / Cases / VanHier - monitoring en sturingsplan

Monitoring- en sturingsplan Buurts

monitoring en sturing Welzijn en Wmo dienstverlening


Buurts staat als nieuwe coöperatie aan de lat voor het uitvoeren van de sociale basis in Haarlem. Alle inwoners kunnen een beroep op hulp, ondersteuning en doorverwijzing / indicatiestelling.

8ting ontwikkelt voor Buurts het monitoring- en sturingsplan en bouwt de datastromen om in dashboards. Dat doen we op basis van behoefte: in de inventarisatie komen de informatiebehoeftes naar voren. Daarbij plotten we de wensen -waar mogelijk- op het klantproces in data.

Neem contact met ons op

8ting

DATAGEDREVEN SOCIALE INNOVATIE

+31 (0)6 1475 7634 - info@8ting.nl

Moutlaan 20, 7523 MD Enschede

KvK 65103793