DATAGESTUURDE SOCIALE INNOVATIE | 8TING

8ting helpt mensen in een kwetsbare positie om stapjes te zetten richting zelfredzaamheid en participatie.

Hoe?

Met digitale persoonlijke aandacht.

"IK VOELDE ME BEHOORLIJK UITGERANGEERD

DOOR 8TING VOEL IK DAT IK ER WEER TOE DOE! IK DOE WEER MEE IN DE MAATSCHAPPIJ!"

"IK VOELDE ME BEHOORLIJK UITGERANGEERD

"IK SCHREEF OP WAT IK ALLEMAAL HEB GEDAAN

WAT EEN ERVARING HEB IK DAN EIGENLIJK AL!"

"IK SCHREEF OP WAT IK ALLEMAAL HEB GEDAAN

DATA ANALYSES

DATA DIE ORGANISATIES VERDER BRENGT

DATA ANALYSES

MARKETING AUTOMATION

IMPLEMENTATIE EN DATA OP MAAT VOOR DIGITALISERING IN HET SOCIAAL-DOMEIN

MARKETING AUTOMATION
SOCIALE INNOVATIE SAMEN MET 8TING!
VERGROOT HET LEREND VERMOGEN
8ting verandert het sociaal domein in Nederland. Op de hoogte blijven van hoe 8ting dat doet?
Altijd op de hoogte blijven?