DATAGESTUURDE SOCIALE INNOVATIE | 8TING

Meer dan 2 miljoen mensen maken gebruik van individuele voorzieningen in het sociale domein. Bijvoorbeeld omdat zij zonder werk zitten, alleenstaande ouder zijn, geen of een zeer een lage opleiding hebben en/of een slechte gezondheid hebben. Deze mensen voelen zich vaak buitengesloten en zijn niet in staat zelf een positieve draai aan hun leven te geven. De afstand met de maatschappij wordt alleen maar groter.

Deze afstand wil 8ting tegengaan door het lerend vermogen binnen het sociaal-domein substantieel te vergroten. "Wat werkt voor wie en in welke situatie". Belangrijkste ingrediënten hierbij zijn digitalisering en datasturing in het primaire proces! Samen investeren in digitale aandacht die loont voor beide partijen.

8ting wil dit doen door digitale datasturing effectief in te zetten. Binnen organisaties het lerend vermogen substantieel vergroten, door marketing automation te laten werken. Daarnaast data-analyses op het juiste niveau inzichtelijk maken. 8ting neemt dit proces niet over, maar biedt een helpende hand om samen tot de beste resultaten te komen! Naast marketing automation en data-analyses, biedt 8ting een digitaal platform (Tingit) aan. Tingit biedt digitale persoonlijke aandacht om mensen te motiveren en stapjes te laten zetten. Digitaal persoonlijk contact wanneer het kan, persoonlijk maatwerk wanneer nodig.

"IK VOELDE ME BEHOORLIJK UITGERANGEERD

DOOR 8TING VOEL IK DAT IK ER WEER TOE DOE! IK DOE WEER MEE IN DE MAATSCHAPPIJ!"

"IK VOELDE ME BEHOORLIJK UITGERANGEERD

"IK SCHREEF OP WAT IK ALLEMAAL HEB GEDAAN

WAT EEN ERVARING HEB IK DAN EIGENLIJK AL!"

"IK SCHREEF OP WAT IK ALLEMAAL HEB GEDAAN

DATA ANALYSES

DATA DIE ORGANISATIES VERDER BRENGT

DATA ANALYSES

MARKETING AUTOMATION

IMPLEMENTATIE EN DATA OP MAAT VOOR DIGITALISERING IN HET SOCIAAL-DOMEIN

MARKETING AUTOMATION
SOCIALE INNOVATIE SAMEN MET 8TING!
VERGROOT HET LEREND VERMOGEN
Deelnemers van 8TING krijgen door digitale en persoonlijke ondersteuning échte aandacht. Aandacht als motor voor hogere uitstroom, maar nog belangrijker voor een groter geluk van de deelnemers zelf. Blijf op de hoogte van al het moois dat 8TING gaat doen om de arbeidsmarkt in Nederland te innoveren.
Altijd op de hoogte blijven?