8TING 2022 / Cases / Armoedebeleid en datagedreven persona's

Armoedebeleid gebaseerd op datagedreven persona's

Datagedreven persona's voor herijking gemeentelijk armoedebeleid

Een gemeente in Zuid-Nederland is bezig haar armoedebeleid te updaten. Vroegsignalering en preventie krijgen daarin een belangrijke plek. Daarbij baseren ze hun beleid op het inwoner perspectief. Dat doen ze door persona's te laten ontwikkelen. Die worden op basis van armoedekenmerken opgebouwd en getoetst tegen de armoedecijfers van de betreffende gemeente. 8ting levert deze kwantitatieve fase.

8ting helpt hen door een lijst met kenmerken (voor signalering en gedrag / begeleiding) samen te stellen en kwantitatief te toetsen tegen de populatie van die gemeente. De belangrijkste kenmerken worden gebruikt als basis voor persona's. Die persona's worden kwalitatief getoetst met de inwoners en worden uiteindelijk gebruikt om het beleid en uitvoeringsplan opnieuw te formuleren.

Maar voordat dit alles plaatsvindt vragen we zo'n 20 experts - ervaringsdeskundigen, bestuurders, project- en beleidsmedewerkers, consulenten en wetenschappers - om de kenmerken die we op basis van bureauonderzoek hebben gevonden te 'waarderen'. Dat levert een gewogen gewaardeerde lijst met belangrijke kenmerken op.

Interesse in de lijst? Neem contact met ons op (en vermeld waar je voor werkt en waar je interesse in de lijst vandaan komt).

In dit project werken we samen met onze buddies van Present Media.

Neem contact met ons op

8ting

DATAGEDREVEN SOCIALE INNOVATIE

+31 (0)6 1475 7634 - info@8ting.nl

Moutlaan 20, 7523 MD Enschede

KvK 65103793