8TING 2022 / Cases / Analyse bijstandsbestand - gemeente Enschede

Analyse bijstandsbestand - Bedrijfsbureau Werk & Inkomen  

Samen met het bedrijfsbureau Werk & Inkomen van gemeente Enschede maken we effectrapportages op het totale bijstandsbestand. Uit het bestand ontwikkelen we profielen van klanten en van trajecten (reeksen interventies). Op basis van die klantprofielen en trajectprofielen maken we inzichtelijk wat werkte voor wie en in welke situatie. Het doel is om te komen tot betere duiding en tot procesoptimalisatie. We werken in fases toe naar zelfredzaamheid van de gemeente: het datamodel, de expertise en de techniek achter de visualisaties worden overgedragen, zodat er geen afhankelijkheid ontstaat.

Heb je interesse? Jouw gemeente kan aanhaken bij deze ontwikkeling, want gemeente Enschede en 8ting delen graag! Neem contact op met Aad Francissen voor meer informatie. Vanuit gemeente Enschede is Joop Kappe, afdelingshoofd bedrijfsbureau W&I betrokken.Neem contact met ons op

8ting

DATAGEDREVEN SOCIALE INNOVATIE

+31 (0)6 1475 7634 - info@8ting.nl

Moutlaan 20, 7523 MD Enschede

KvK 65103793