8TING 2022 / Cases / DOCK datagedreven werken

Datagedreven werken DOCK

Datagedreven werken


DOCK is een grote welzijnsorganisatie in het westen van het land. Datagedreven werken en toewerken naar voorspellend vermogen is onderdeel van hun expeditie 'DOCK Digitaal'. 8ting adviseert de organisatie-eigen datawerkers van het team Data & Impact bij het inrichten en implementeren van datagedreven werken.

Daarbij gebruiken we het 'klantproces in data', introduceren we bottom up werken en staat het lerend vermogen van teams en de organisatie voorop. Stip op de horizon is het voorspellend vermogen.

Alle zaken die we onderweg tegenkomen, zoals impact- en tevredenheidsmetingen, generieke teamdashboards, bijdragen aan aanbestedingen en professionele ontwikkeling van het datateam en de data organisatie pakken we allemaal op. We toetsen de voortgang aan de hand van het databedrevenheidsmodel en richten ons daarbij op overdracht van onze kennis en expertise; ook DOCK moet straks zelfredzaam datagedreven kunnen participeren in de samenleving.

Neem contact met ons op

8ting

DATAGEDREVEN SOCIALE INNOVATIE

+31 (0)6 1475 7634 - info@8ting.nl

Moutlaan 20, 7523 MD Enschede

KvK 65103793