8TING 2022 / Cases / WISI Analyse

Alle gegevens die gemeenten nodig hebben om inwoners te helpen

Gegevensanalyse Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering

Gemeenten ondersteunen inwoners op verschillende vlakken, bijvoorbeeld op het gebied van schulddienstverlening en bij het zoeken naar nieuw werk. Deze dienstverlening valt binnen het sociaal domein van de gemeente, waarbij de verschillende soorten diensten zijn opgedeeld in de domeinen Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering.

8ting heeft voor deze domeinen gegevens- en KPI-analyses uitgevoerd op basis van ideale klantreizen. De analyses maken inzichtelijk welke gegevens er in deze domeinen idealiter nodig zijn om de inwoner zo goed mogelijk te helpen. Dan blijkt bijvoorbeeld dat tweederde van deze gegevens generiek zijn. Dat wil zeggen dat die gegevens in meedere domeinen nodig zijn of gevraagd worden om de klant optimaal te bedienen. De analyse maakt ook duidelijk dat zo'n driekwart van alle benodigde gegevens niet alleen voor de processen van de gemeente, maar ook voor de inwoner zelf relevant zijn om inzicht en regie te hebben.

Vanuit daar is het een eenvoudige stap om naar een inwonerdashboard of inwonerkluis te redeneren. Hoe meer inzicht en regie de inwoner over zijn of haar eigen gegevens heeft en die zelf eenvoudig kan delen met de organisatie (en professional / vrijwilliger), hoe beter de datakwaliteit, hoe meer gevoel van vertrouwen (in de overheid), hoe meer snelheid (want het gegeven hoeft maar één keer uitgevraagd te worden), hoe meer efficiëncy (want het gegeven hoeft niet telkens handmatig overgetypt te worden). 

Voorbeeld van een inwonerdashboard

Daarnaast kunnen de resultaten uit de analyse gebruikt worden bij bijvoorbeeld het ontwikkelen en inrichten van registratiemodules en het uitvoeren van fit-gap analyses op het gebied van dataverzameling. De KPI’s (key performance indicators) kunnen gemeenten gebruiken om te sturen in dienstverlening en datagedreven te werken.

Om tot de gegevensanalyses te komen hebben we gebruik gemaakt van de 90 service blueprints die Present Media heeft opgesteld samen met inwoners en professionals en vrijwilligers van het sociaal domein. In een service blueprint staan de stappen die de inwoner doorloopt centraal: de klantreis. Dit wordt aangevuld met de stappen die de professional van de gemeente moet nemen om de klantreis te laten slagen, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de praktische behoefte, maar ook naar de sociaal emotionele behoeften van de inwoner. 8ting heeft de gegevenslaag uit deze service blueprints in kaart gebracht en geanalyseerd.

Neem contact met ons op

8ting

DATAGEDREVEN SOCIALE INNOVATIE

+31 (0)6 1475 7634 - info@8ting.nl

Moutlaan 20, 7523 MD Enschede

KvK 65103793