8TING 2022 / Cases / Rolling forecast uitgaven Wmo & Jeugdwet

Home

Rolling Forecast model uitgaven Wmo / JeugdwetIn samenwerking met de financial controllers van gemeente Enschede hebben we een voorspellingsmodel ontwikkeld voor de uitgaven én de toewijzingen (indicaties) in de Wmo en Jeugdwet. Naast een voorspelling van de uitgaven en de toewijzingen, geeft het model interactief inzicht in de verzilveringsgraad, per bestek, per aanbieder en per interventie. We werken gefaseerd naar zelfredzaamheid van de gemeente:

  1. Bouwen: 8ting maakt het model en de visualisaties op basis van de administratieve data van de gemeente.
  2. Updaten en controleren: het model wordt maandelijks geupdate en gecheckt tegen de eigen voorspelling van de gemeente.
  3. Overdracht: het model, de expertise en de toegepaste techniek wordt overgedragen zodat de gemeente het in haar eigen IT-omgeving kan integreren.
  4. Doorontwikkelen: samen met de gemeente willen we naar effectmeting: wat werkt voor wie en in welke situatie? We weten al heel veel, met name over efficiency en duurzaamheid van de interventies. Daar willen we de impact van interventies op de kwaliteit van leven van inwoners aan toevoegen.

Heb je interesse? Jouw gemeente kan aanhaken bij deze ontwikkeling, want gemeente Enschede en 8ting delen graag! Neem contact op met Aad Francissen (06 147 576 34) voor meer informatie.Neem contact met ons op

8ting

DATAGEDREVEN SOCIALE INNOVATIE

+31 (0)6 1475 7634 - info@8ting.nl

Moutlaan 20, 7523 MD Enschede

KvK 65103793