«  Terug naar overzicht

Ook langdurig werklozen bewijzen zich op de werkplek

Ook langdurig werklozen bewijzen zich op de werkplek

Het is inmiddels geen nieuws meer dat mensen die langer in de bijstand zitten lastiger werk vinden. De aanname dat deze groep ook meer moeite heeft met het houden van een baan, klopt echter niet!

Meer dan 2.500 uitgestroomde werkzoekenden gevolgd

Uit een 8ting data-analyse over 2.533 werkzoekenden die uit de bijstand kwamen, blijkt dat het percentage dat duurzaam uitstroomt ( > 8 maanden uit de bijstand), maar licht afneemt voor mensen die langer dan 1 jaar in de bijstand hebben gezeten.

0 – 1 jaar bijstand:     87.09% van uitstroom duurzaam

1 – 2 jaar bijstand:     84.63% van uitstroom duurzaam

> 2 jaar bijstand:       83.86% van uitstroom duurzaam

Langdurig werklozen zijn geen werkgeversrisico

Hieruit mag opgemaakt worden dat de groep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zichzelf net zo goed bewijst bij werkgevers als ieder ander – mits zij hiervoor de kans krijgen.

Het vermeende ‘risico’ van het aannemen van iemand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kan daarmee naar het land der fabelen verwezen worden.

Stuur op feiten

Door je als werkplein of uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw te laten ondersteunen door data en feiten, weet je aan welke knoppen je kunt en zou moeten draaien. Door beslissingen te staven met-, of te baseren op data-analyses, krijg je meer inzicht, grip en controle, waardoor je uiteindelijk met dezelfde middelen meer mensen helpt.

***

Ben je geïnteresseerd om ook te sturen op basis van feiten of wil je weten hoe je met digitale ondersteuning mensen in beeld brengt en vasthoudt naar werk? Neem contact met ons op via info@8ting.nl of 06.10300649.