Nieuws

Het succes van work-first is relatief: wie stuurt al bewust op toegevoegde waarde?
14 augustus 2018
Budgetten in het sociaal domein staan zwaar onder druk en de kansen dat deze verhoogd worden lijken zeer gering. Dit houdt in dat met dezelfde middelen, meer mensen geholpen moeten worden.

In veel gevallen betekent dit dat keuzes gemaakt moeten worden, want er zijn nu eenmaal niet genoeg middelen om met iedereen direct aan de slag te gaan. De focus van de discussie over wie, wat, wanneer en waarom, zal dus veel meer moeten liggen op 'waar ligt nu daadwerkelijk onze toegevoegde waarde'.
Laborijn start na wsw nu ook met 8ting voor bijstand
10 juli 2018
Op donderdag 5 juli nam het matching team van Laborijn het 8ting platform in gebruik. Deelnemers van de ‘werkmiddag’ kregen de app geïnstalleerd op hun mobiele telefoon.  
Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw voor de gemeenten Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek en de Wsw voor de gemeente Montferland.
8ting platform compatible met low-code platform Mendix
20 juni 2018
Sinds deze maand is 8ting volledig compatible met het low-code platform Mendix.
Met de integratie van low-code platforms als Mendix en Betty Blocks kunnen binnen 8ting afhankelijk van de dienstverleningsstrategie van een organisatie, aan coaches en programma managers flexibele overzichten, work-flows en te nemen acties op maat aangeboden worden.

Oudere nieuwsberichten