«  Terug naar overzicht

Tingit rondetafelsessie: vrijdag 14 juni | 14.00 - 16.30 | Stadsring51, Amersfoort

Werken op basis van data maakt ook in het sociaal domein zijn intrede. Maar wat is het eigenlijk en hoe geef je daar vorm aan op de werkvloer? Van oudsher is datasturing een arbeidsintensief, top-down proces dat van veel menselijke schakels afhankelijk is. Al langer klinkt de wens om bottom-up te werken en professionals op de werkvloer de ruimte te geven. Hoe geef je daar met data invulling aan? Er zijn vele manieren. Tijdens deze rondetafelsessie bespreken we er twee, aan de hand van casussen. We nodigen u uit om mee te praten, ideeën in te brengen of als toehoorder aanwezig te zijn.

Casus Effectenmonitor

Onlangs is Effectenmonitor lid geworden van coöperatie Tingit. Effectenmonitor biedt inzicht in effecten van social work via een instrumentarium van nul- en vervolgmetingen, die door de cliënt en social worker ingevuld worden en de basis voor verbetering van dienstverlening (ofwel 'het goede gesprek') dienen. 

Casus datasturing bij Schulddienstverlening

Stadsring51 geeft invulling aan datatsturing via het Tingit-platform, waarbij de schulddienstverleners elke dag data gevoed krijgen over de status, effectiviteit en efficiëntie van de programma's die zij hun cliënten bieden.

Deze rondetafelsessie vindt plaats op vrijdag 14 juni van 14.00 - 16.30u bij Stadsring51 in Amersfoort. Klik hier voor het aanmeldformulier. En zet 14 juni vast in uw agenda!

Deelname is gratis en toegankelijk voor iedere geïnteresseerde die wil meepraten (10 plekken) of meeluisteren (30 plekken). Het aantal plekken is gemaximeerd, dus meldt u snel aan!