«  Terug naar overzicht

INZICHT EN OVERZICHT BINNEN EEN VEELVOUD AAN VARIABELEN

Het managen van uitgaven binnen de WMO kan complex zijn. Meerdere factoren zoals toewijzingen, verzilveringsgraden en verzilveringstermijnen hebben een effect op je budget, cash flow en zijn bepalend voor het prioriteren van de inzet van je mensen en middelen.

Wat is seizoen, wat is trend? Waar komen we uit?

Daarnaast maken ‘seizoensinvloeden’ het erg lastig om binnen standaard tools als Excel inzichtelijk te krijgen of er daadwerkelijk sprake is van dalende of stijgende trends binnen deze indicatoren. Dit terwijl je wel graag ook naar voren zou willen kijken om beter te weten of je verrassingen ten aanzien van je budget moet verwachten.

Welke zorgaanbieders- en producten behoeven welke aandacht?

Ook het gericht sturen van je proactieve aandacht kan grote voordelen opleveren. Als je namelijk weet welke producten of aanbieders structureel in de buitencategorie van de verzilveringsgraad vallen, kun je met de markt gerichter de dialoog aan op het vlak van dienstverlening, proces en afspraken. 

Slimmer gebruik maken van je bestaande data

Om deze zaken beter inzichtelijk te maken, maakt 8ting op basis van data uit bestaande systemen zoals bv. TOP (Topicus), een periodieke analyse beschikbaar die domein controllers inzicht geeft in de volgende zaken:

  • Actuele zorgtoekenning
  • Actuele zorgdeclaraties
  • Actuele verzilveringsgraad
  • Toekenning & declaraties tov budget
  • Verwachte uitgaven tot 12 maanden in de toekomst (obv historie, trend & seizoen)
  • Verzilveringsgraad per bestek
  • Verzilveringsgraad per zorgaanbieder
  • Verzilveringsgraad per product

Wil je meer weten over hoe deze rapportage je kan helpen om meer grip op de WMO uitgaven te krijgen?

Download onze brochure: 8ting Analytics - WMO.