«  Terug naar overzicht

Enschede: persoonlijke digitale aandacht werkt

3,1% hogere uitstroom naar fulltime werk uit bijstand met werkzoekenprogramma 8TING in Enschede

Mensen in de bijstand vinden door hun grotere afstand tot de arbeidsmarkt doorgaans minder snel een baan dan andere werkzoekenden. En die afstand wordt alleen maar groter naarmate zij langer in de bijstand verkeren. Dit vormt niet alleen een groot probleem voor hen zelf, maar ook voor de samenleving, zowel sociaal als financieel. Gemeente Enschede overbrugt deze kloof met succes. Dankzij de inzet van het innovatieve '8TING', als onderdeel van het programma Digitale Innovatie Arbeidsmarkt (DIA, zie film onderaan nieuwsbericht voor verdere toelichting), realiseerde zij in een half jaar maar liefst 11,7% uitstroom ten opzichte van de controlegroep die een uitstroom naar volledig werk van 8,6% kende.

8TING in het kort

8TING heeft als uitgangspunt dat ieder mens waarde heeft. En dat het (weer) zien van die eigen waarde een voorwaarde is om in beweging te komen. Eigen verantwoordelijkheid nemen is daarbij belangrijk en wordt in 8TING gestimuleerd. Dit vraagt een ‘breder’ perspectief dan gebruikelijk. Een andere manier van kijken naar het individu, naar werk en naar mogelijkheden in de arbeidsmarkt.

Bij 8TING gaat het niet alleen over het cv, de opleiding en de werkervaring. Levenservaring krijgt waarde die vertaald wordt naar competenties en mogelijkheden. Daarmee geeft 8TING werkzoekenden waardevolle inzichten om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en zichzelf onderscheidend te profileren, waardoor de kans op een succesvolle match sterk wordt vergroot. 

Beleving, zeer frequent (persoonlijk) contact, ‘gezien’ worden en je gezien voelen staan centraal. Continue ‘triggers’ rondom thema’s, wisselend in vorm en aansluitend bij de persoonlijke drijfveren van de werkzoekende, helpen om inzicht in eigen talent en kracht te krijgen, dit te vertalen naar werk en op eigen tempo in actie te komen.

Met 8TING krijgen deelnemers - zowel digitaal als offline- meer inzicht in eigen talenten, kwaliteiten en wat voor hen belangrijk is als het gaat om werk. Naast intensieve begeleiding van werkcoaches, krijgen zij via de 8TING app & 8TING website dagelijkse 'alerts', vacatures en nuttige sollicitatietips passend bij hun persoonlijk profiel en klikgedrag.

8TING is een onderdeel van DIA, een samenwerkingsverband tussen Gemeente Enschede, UWV, Universiteit Twente & Present Media.

De belangrijkste resultaten

In Enschede is de 8TING-pilot inmiddels succesvol afgerond. Universiteit Twente heeft als onafhankelijke partij onderzoek gedaan naar de resultaten van het gehele programma DIA. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode begin juni 2015 tot en met eind november 2015. De belangrijkste resultaten op een rij:

  • Er is een significante hogere algehele waardering voor Werkplein Twente
  • Het is de totaalaanpak die zorgt voor de geboekte successen, niet de digitale dienst sec.
  • Werkzoekenden die de digitale dienst veel gebruiken, scoren hoger op de waardering van die dienst
  • Werkzoekenden vertonen duidelijk een meer gefocusseerde zoekstrategie. Er zijn aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat dit tot een duurzamere match leidt.

Uitstroomcijfers

Tabel 1: uitstroomcijfers over een periode van 6 maanden

8TING werkt

Uit de onderzoeksresultaten van de Universiteit Twente blijkt dat door de inzet van het werkzoekendenprogramma 8TING de uitstroom uit de bijstand naar volledig werk maar liefst 11,7% is. Daarmee bewijst 8TING dat persoonlijke, digitale ondersteuning voor het individu effectief is en werkt.

Werkplein Twente doorbreekt hiermee oude patronen. Het gaat niet meer om het beheersen, maar om de mens achter het dossier. De inzet van vernieuwende digitale technologie heeft gezorgd voor nieuwe dynamiek in de communicatie en zelfredzaamheid van werkzoekenden en een grotere ‘span of control’ voor werkzoekendenbegeleiders.

Maar eigenlijk is het belangrijkste resultaat dat 8TING zorgt voor een groter individueel geluk van werkzoekenden. Meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld zorgen ervoor dat veel deelnemers de stap naar werk hebben gezet.

8TING in uw gemeente?

Gemeente Enschede continueert het 8TING werkzoekendenprogramma en schaalt op naar meer deelnemers. Ook iets voor uw gemeente? Neem contact met ons op! Innoveer met ons mee en ga vrijblijvend met ons in gesprek hoe ook uw gemeente, in navolging van Enschede, de arbeidsmarkt kan veranderen!