Alle gegevens die gemeentes nodig hebben om inwoners te helpen

Gegevensanalyse WISI


Gemeentes ondersteunen inwoners op verschillende vlakken, bijvoorbeeld op het gebied van schulddienstverlening en bij het zoeken naar nieuw werk. Deze dienstverlening valt binnen het sociaal domein van de gemeente, waarbij de verschillende soorten diensten zijn opgedeeld in de domeinen Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering.

8ting heeft voor deze domeinen gegevens- en KPI-analyses uitgevoerd. De analyses maken inzichtelijk welke gegevens er in deze domeinen nodig zijn om de inwoner zo goed mogelijk te helpen, maar ook welke gegevens nodig zijn om processen te kunnen verbeteren en gegevens voor het inrichten van een inwonerdashboard. Voorbeeld van een inwonerdashboard

Daarnaast kunnen de resultaten uit de analyse gebruikt worden bij bijvoorbeeld het ontwikkelen en inrichten van registratiemodules en het uitvoeren van fit-gap analyses op het gebied van dataverzameling. De KPI’s (key performance indicators) kunnen gemeenten gebruiken om te sturen in dienstverlening en invulling kunnen geven aan datagedreven werken.

Om tot de gegevensanalyses te komen hebben we gebruik gemaakt van de 90 service blueprints die Present Media heeft opgesteld samen met inwoners en ondersteuners in het sociaal domein. In een service blueprint staan de stappen die de inwoner doorloopt centraal: de klantreis. Dit wordt aangevuld met de stappen die de professional van de gemeente moet nemen om de klantreis te laten slagen, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de praktische behoefte, maar ook naar de sociaal emotionele behoeften van de inwoner.