Wat is 8TING

Meer dan 400.000 Nederlanders zitten in de bijstand. Zij vinden door hun grote afstand tot de arbeidsmarkt doorgaans minder snel een baan dan andere werkzoekenden. En die afstand wordt alleen maar groter naarmate zij langer in de bijstand verkeren. Dit vormt niet alleen een groot probleem voor hen zelf, maar ook voor de samenleving. 

Veel gemeenten hebben echter veel moeite om werkzoekenden in beeld te krijgen en houden. Bestaande systemen zijn voornamelijk ingericht om te voldoen aan rapportagevereisten ten aanzien van rechtmatigheid, maar ondersteunen werkcoaches en werkzoekenden niet of nauwelijks.

Maar om werkzoekenden weer in beweging te krijgen, moeten ze juist letterlijk en figuurlijk gezien worden. Pas dan zijn ze in staat om drempels te overwinnen en zich te ontwikkelen naar een nieuwe situatie. Want persoonlijke aandacht werkt. 

Met de inzet van pyschologie en web-technologie, stelt 8TING werkcoaches in staat mensen in beeld te krijgen en houden. Om vervolgens deze mensen met behulp van overzicht en inzicht op maat te informeren, motiveren en activeren.


8TING naar werk

8TING is een programma dat de deelnemer op eigen tempo kan doorlopen. Bij 8TING gaat het niet alleen over het cv, de opleiding en de werkervaring. Levenservaring krijgt waarde die vertaald wordt naar werk. Daarmee geeft 8TING de werkzoekenden waardevolle inzichten om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en zichzelf onderscheidend te profileren, waardoor de kans op een succesvolle match sterk wordt vergroot.

Download 8TING: Persoonlijke digitale aandacht werkt

8TING heeft als uitgangspunt dat ieder mens waarde heeft. En dat het (weer) zien van die eigen waarde een voorwaarde is om in beweging te komen. Eigen verantwoordelijkheid nemen is daarbij belangrijk en wordt in 8TING gestimuleerd. Dit vraagt een ‘breder’ perspectief dan gebruikelijk. Beleving, persoonlijk contact, ‘gezien’ worden en je gezien voelen staan centraal. Continue ‘triggers’ rondom thema’s, wisselend in vorm en aansluitend bij de persoonlijke drijfveren van de werkzoekende, helpen om inzicht in eigen talent en kracht te krijgen, dit te vertalen naar werk en in actie te komen.

________

Dick Laan - Senior Adviseur Gemeente Enschede"Een totaal-aanpak, gericht op positieve benadering van mensen, waarbij de mens zelf centraal staat. En waarbij digitale middelen maximaal worden ingezet waar kan, maar waar nodig ook direct persoonlijk contact mogelijk is. Een waardevolle aanpak die de werkloze mensen in onze stad helpt om weer aan het werk te komen en de gemeente helpt om de kosten voor de bijstand in de hand te houden."

________

8TING onderscheidt 3 fasen:
fase 1: zelfinzicht, innerlijke motivatie en persoonlijk profiel
fase 2: mogelijkheden en beperkingen
fase 3: zichtbaarheid en actie

Fase 1: zelfinzicht, innerlijke motivatie en persoonlijk profiel
In de eerste fase ligt het accent op zelfonderzoek. Deze fase start met een ‘werktypescan’, die de werkzoekende inzicht geeft in wat hem of haar motiveert en voldoening geeft en welke betekenis dat heeft voor het (zoeken naar) werk. 8TING wil die innerlijke motivatie weer aanwakkeren. Innerlijke motivatie die ieder mens in zich heeft maar die soms door de omstandigheden, zoals het leven in de bijstand, onzichtbaar of onvoelbaar is geworden. Het weten wie je bent, wat je kunt en wat je letterlijk en figuurlijk waard bent heeft direct impact op het zelfbeeld en daarmee op het zelfvertrouwen en de bereidheid om in beweging te komen. 8TING werkt op maat: aansluitend bij het ‘type’ persoonlijkheid, waarbij ook op maat waarderen en belonen een belangrijke plek inneemt. Niet langer bewegen vanuit angst voor represailles, maar bewegen omdat je het zelf wilt en er de meerwaarde van ziet en ervaart.

Persoonlijk profiel

Naast de werktypescan is er in fase 1 aandacht voor de waarde van levenservaring. Het waarde toekennen aan dat wat wellicht tot op dat moment ‘waardeloos’ leek vergroot de eigenwaarde en geeft nieuw perspectief. Het feit dat je gedurende lange tijd je moeder intensief hebt verzorgd zegt iets over je karakter. Of dat je buren je altijd weten te vinden als er computerproblemen moeten worden opgelost zegt iets over je talent.

Er vindt een kanteling plaats in beleving: levenservaring blijkt waardevol en zegt iets over wie je bent en welk talent je in je draagt. Op deze manier worden ook hobby’s en interesses in kaart gebracht als richtingaanwijzer naar onderliggende talenten en competenties die ook in een werkcontext te benutten zijn. Eigenaardigheden die tot dan toe wellicht onbelangrijk leken worden in het licht gezet.

8TING helpt de werkzoekende anders naar zijn/haar ‘cv.’ te kijken en zichzelf op een andere manier ‘in de etalage’ te zetten. 8TING verbreedt de blik van de werkzoekende, focust op softe criteria en creëert daardoor een breder perspectief op wat een passende baan zou kunnen zijn vanuit innerlijke motivatie en inzicht. Op deze manier wordt de kans op passend werk, waar langdurig succesvol invulling aan gegeven kan worden (preventie van draaideurproblematiek),vergroot. In deze fase wordt toegewerkt naar een concreet en tastbaar persoonlijk profiel dat direct inzetbaar is bij sollicitaties en van grote meerwaarde is naast het meer traditionele cv.

Fase 2: mogelijkheden en beperkingen
In de tweede fase van 8TING ligt het accent op het in kaart brengen en scheppen van basisvoorwaarden voor de werkzoekende om weer in beweging en aan het werk te komen. Verkennen, herkennen en erkennen van mogelijkheden en beperkingen speelt een belangrijke rol, waarbij de ervaring leert dat goed voorlichten van de werkzoekende over –vaak gratis- mogelijkheden belangrijk is. Denk aan thema’s als vervoer: in Enschede zijn er onder meer leenfietsen en buskaartjes beschikbaar. Lang niet iedere werkzoekende is daarvan op de hoogte, waarmee de ‘beperking’ op vervoersmogelijkheden kan worden opgeheven of verkleind.

8TING organiseert en faciliteert in deze fase evenementen en betrekt daarbij zoveel mogelijk lokale partners. Zoals een gedragspsycholoog, houdingcoach en styliste die werkzoekenden begeleiden in hun persoonlijke presentatie. Vormgevers die assisteren bij de opbouw van een aansprekend cv. Een fotograaf die een professionele foto maakt voor het persoonlijk profiel. En dan staan er ook nog diverse ‘maatjes’ uit het bedrijfsleven klaar waarbij werkzoekenden terecht kunnen voor advies.

Fase 2 van 8TING is daarmee uitermate praktisch. Na het opdoen van voldoende zelfkennis en inzicht in de eigen talenten en kracht gaat het in deze fase om: wat heb je nu nodig en hoe krijg je dat voor elkaar?

Fase 3: zichtbaarheid en actie

Fase drie is tot slot gericht op het daadwerkelijk in actie komen, de buitenwereld in, zichtbaar worden. Netwerken op een manier die bij je past en vrijwilligerswerk aansluitend bij je eigen werktype zijn belangrijke thema’s. De werkzoekende wordt gestimuleerd letterlijk en figuurlijk ‘naar buiten’ te gaan en ook het eigen talent in te zetten ten behoeve van anderen.

Alle fasen: samenspel tussen offline en digitaal

Werkzoekenden voelen zich weer gezien als mens, wat van onschatbare waarde is. Vooral door het live contact met en bereikbaarheid van de werkcoaches in alle fasen. Dagelijkse digitale ‘triggers’, passende vacatures en nuttige sollicitatietips maken het programma compleet. State of the art technologie zorgt binnen de 8TING omgeving voor relevante content (vacatures, nieuws, events) op maat, passend bij het werktype, het persoonlijk profiel en het klikgedrag van de werkzoekende. Zo wordt de werkzoekende in iedere fase van het programma gemotiveerd, geïnspireerd en geactiveerd.

Download 8TING: Persoonlijke digitale aandacht werkt