8TING PROGRAMMA


Klanten langdurig vastpakken en bewegen naar participatie

Veel klanten moeten voor een langere tijd actief begeleid- en in beeld gehouden worden. Want aandacht is nodig om mensen in beweging te krijgen en houden. En door blijvend te meten wat werkt voor wie, krijgen we steeds meer inzicht in wat mensen nodig hebben. Om hiermee te helpen, ondersteunt 8TING door aan te sluiten met en op bestaande programma's.

Deze programma’s helpen de coaches om klanten voor een langere tijd actief te begeleiden en daarna ook te blijven volgen. Want aandacht is nodig om mensen in beweging te krijgen en houden. En door blijvend te meten wat werkt voor wie, krijgen we steeds meer inzicht in wat mensen nodig hebben.

Ook in te zetten voor een selectie van uw bestand

U kunt 8TING ook inzetten voor een afgebakend deel van uw bestand. U zet het 8TING platform dan alleen in om deze specifieke doelgroep te benaderen.

Werkwijze 8TING Programma

Het programma start altijd met een online intake van de geselecteerde doelgroep en/of het aansluiten van reeds beschikbare informatie, zodat er een compleet beeld ontstaat van de specifieke situatie van de deelnemers. Naar aanleiding van het verkregen klantbeeld, gaan de betrokken klanten en hun coaches samen aan de slag om de nodige stappen te zetten. Vervolgens worden er in overleg met de coaches schaalbare acties uitgezet via email, app en sms om klanten vast te houden en naar uitstroom, participatie en/of interventies te activeren.

Afbeelding 1: combineer digitaal en persoonlijk voor maximaal resultaat


Wekelijkse ondersteuning van coaches door het 8TING team

Gedurende het programma worden coaches door het 8TING team ondersteund om voortdurend inzicht en overzicht te houden over de gehele groep, zodat iedereen ook de aandacht krijgt die nodig is voor zijn situatie op dat moment. Op basis van dit overzicht, zet het 8TING team in overleg met de coaches wekelijks digitale acties uit die uiteindelijk weer leiden tot persoonlijk contact tussen coach en deelnemer.

Afbeelding 2: houd overzicht over groepen klanten en individuen

Wilt u meer weten over hoe wij coaches ondersteunen om klanten in beeld te krijgen en vast te houden? Download: 8TING - iedereen in beeld