8TING ANALYTICS


Wel data en BI en toch te weinig inhoud voor echte sturing?

Als organisatie in het sociaal domein heb je veel databronnen tot je beschikking die je kunnen helpen om beleid te vormen, managers te helpen om beter te coachen en case managers te assisteren om te bepalen welke klanten, welke aandacht nodig hebben.

Ook heb je vaak nog goede Business Intelligence tools tot je beschikking als Clickview of Cognos, waarmee je beschikbare data goed kunt weergeven.

En toch mis je hierin echte inhoudelijke informatie die helpt om beter te kunnen sturen.

Met 8ting van data naar informatie

Want er is meer nodig dan alleen een tabel en een grafiek. Je hebt tenslotte informatie nodig die je echt verder helpt.

Met onze directe ervaring op het vlak van data-gestuurd werken in het sociaal domein, helpt 8ting je hiermee door:

  • bestaande databronnen samen te voegen voor meer context.
  • data te verrijken op basis van inhoudelijke kennis
  • de 'verrijkte' data weer beschikbaar te stellen voor je standaard systemen

Hierdoor heb je sneller verbanden in beeld en kun je beter bepalen welke groepen of personen buiten de boot dreigen te vallen, of meer prioriteit zouden moeten hebben.

Verrijken van data op basis van inhoudelijke kennis

Door onze inhoudelijke kennis van het domein, voegen we aan deze data extra informatie en analyses toe, die je helpen om beter geïnformeerde beslissingen dan voorheen te maken. We doen dit door je de volgende zaken aan te reiken:

* Persona’s

Door in de overzicht met persona's te werken, worden 'vrouwen' opeens 'alleenstaande vrouwen met kind' of 'mannen' 'getrouwde mannen ouder dan 55 jaar'.

Dit stelt je in staat sneller een inhoudelijk beeld te vormen van de doelgroepen waar je in je bestand mee te maken hebt. En waar zij specifiek mee te maken kunnen hebben.

Zodat je gerichter beleid en 'customer journeys' kunt ontwikkelen en je focus kunt bepalen voor budget, management en coaches.

* Statistische modellen voor sneller inzicht in kansrijkheid

We brengen op basis van beschikbare informatie, kansrijke- en minder kansrijke groepen in beeld. Zodat je sneller in beeld hebt op welke groepen in je klantenbestand je welke acties kunt uitzetten, zonder dat je hiervoor dossiers hoeft door te spitten die je oude informatie geven.

En zo zet je sneller en efficiënter je case managers in, daar waar hun toegevoegde waarde zit: persoonlijk contact.


* Inzet van middelen op doelgroepen

Welke acties zijn ingezet op welke groepen? Welke groepen hebben geen aandacht gekregen?

* Geboekte resultaten per doelgroep

Weet jij welke van je doelgroepen zijn uitgestroomd en wanneer dit was?

Inzicht op welke doelgroepen resultaat geboekt wordt en op welke niet, helpt om je beleid, pro-actieve en reactieve acties op basis van cijfers aan te scherpen.

* Effectiviteits- en duurzaamheidsanalyes

Weten wat het effect wat en het te verwachten effect is van je interventies.

Wat heeft gewerkt en voor wie? Beter weten wat het effect is van de zaken waar je je budget aan uitgeeft stelt je in staat om in de toekomst beter te plannen en effectiever te werken.

Blijven werken met je bestaande systemen

Door deze ‘rijke’ datasets ook weer beschikbaar te stellen voor gebruik binnen je bestaande BI applicatie, kun je gewoon blijven werken zoals je altijd deed. Alleen met meer ondersteuning van inhoudelijke sturingsinformatie. Zodat management en coaches beter weten, wanneer ze wat moeten doen.

8ting analytics is beschikbaar voor de volgende bereiken:

  • Werkpleinen*                        
  • Leerwerkbedrijven*

 *(oa obv informatie uit de Suite, Dariuz, Sonar, WBS)


Meer informatie over 8TING analytics?

Vul je email adres hier in en we sturen je graag wat aanvullende informatie over hoe 8ting analytics werkpleinen, leerwerkbedrijven en andere organisaties in het sociaal domein helpt om effectiever en efficiënter te werken.

Ik wil meer informatie >>>