ACTUELE DOELGROEPENKENNIS, GERICHTE ONDERSTEUNING EN

BETERE PARTICIPATIERESULTATEN

Meer dan 2 miljoen Nederlanders doen een beroep op individuele voorzieningen in het sociaal domein, zoals een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld omdat zij geen werk, schulden of een slechte gezondheid hebben. Deze mensen voelen zich vaak buitengesloten en zijn niet in staat zelf een positieve draai aan hun leven te geven. De afstand naar werk wordt alleen maar groter.

Tegelijkertijd stuurt diezelfde overheid steeds meer op de zelfredzaamheid van mensen. Dit is het antwoord van gemeenten die moeten anticiperen op tekorten in de budgetten en tekorten in menskracht. Wetende dat een deel van deze mensen deze zelfredzaamheid niet aankan. Omdat het te ingewikkeld is, of omdat de motivatie ontbreekt.

Het vinden van een goede aanpak op dit domein is een uitdaging voor veel gemeenten.

8TING biedt een digitale oplossing die coaches in staat stelt door meer kennis van de doelgroep een gerichte begeleiding te bieden en de effecten beter te monitoren. De coaches hebben een beter beeld wie welke aandacht nodig heeft en de slimme technologie helpt hen om meer mensen te begeleiden, met betere resultaten. Daarnaast weten beleidsbepalers wat werkt voor wie, zodat ze daadwerkelijkkunnen sturen op basis van feiten.

En dat is hard nodig.


Frequenter aandacht op maat levert op

Onderzoek wijst uit dat wanneer je mensen voldoende aandacht geeft, ze sneller in bewe­ging komen. Ze voelen zich gezien en komen eerder in hun kracht. Zeker als die vorm van aandacht aansluit bij hun persoonlijke situatie.

Wie heeft welke aandacht nodig en wat werkt voor wie?

Maar welke aandacht en ondersteuning hebben mensen precies nodig om in beweging te komen? In de praktijk hebben gemeenten en werkpleinen het bestand met werkzoekenden beperkt in beeld. Want met de aanwezige capaciteit en middelen is regelmatig contact met alle klanten onmogelijk. Daarnaast is het niet duidelijk welke aanpak leidt tot het gewenste resultaat.

Systemen ondersteunen onvoldoende

De gedateerde systemen die worden gebruikt, helpen ook niet bij het op efficiënte wijze bijhouden van het klantbeeld. De systemen zijn bovendien zo ingericht dat alleen harde kenmerken van een persoon geregistreerd worden. Terwijl juist de zachte kenmerken een veel beter beeld geven van bijvoorbeeld de motivatie en competenties van de klant. Daarnaast worden er te weinig voorzieningen geboden waarmee beleidsbepalers en management inzichtelijk krijgen wat nu echt werkt voor wie. Zodat er op basis van feiten beleid gemaakt kan worden.

8TING stelt coaches en management in staat hun werk nog beter te doen!

Vanuit ons vakgebied van internetmarketing zagen wij kansen om dit proces van begeleiding en communicatie tussen coach en werkzoekende op een andere, slimmere manier te organiseren. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van 8TING.

De werking van 8TING heeft zich inmiddels al bewezen: persoonlijke digitale aandacht loont!

___

"Een totaal-aanpak, gericht op de positieve benadering van mensen, waarbij de mens zelf centraal staat. En waarbij digitale middelen maximaal worden ingezet waar kan, maar waar nodig ook direct persoonlijk contact mogelijk is.

Een waardevolle aanpak die de werkloze mensen in onze stad helpt om weer aan het werk te komen en de gemeente helpt om de kosten voor de bijstand in de hand te houden."

Dick Laan - Senior Adviseur Gemeente Enschede

___