Resultaten

 Uitstroomcijfers: 11.7% meer in combinatie gedeeltelijke en volledige uitstroom

Tabel 1: uitstroomcijfers over een periode van 6 maanden

8TING bewijst dat een combinatie van psychologie, marketing en technologie en een digitale, persoonlijke ondersteuning van deelnemers leidt tot betere resultaten (hogere uitstroom), maar nog belangrijker tot een groter geluk van deelnemers (tevredenheid/ zelfbeeld/ zelfvertrouwen).

In Enschede is de 8TING-pilot inmiddels succesvol afgerond. Universiteit Twente heeft als onafhankelijke partij onderzoek gedaan naar de resultaten van het gehele programma Digitale Innovatie Arbeidsmarkt. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode begin juni 2015 tot en met eind november 2015. De belangrijkste resultaten op een rij:

  • Er is een significante hogere algehele waardering voor Werkplein Twente
  • Het is de totaalaanpak die zorgt voor de geboekte successen, niet de digitale dienst sec.
  • Werkzoekenden die de digitale dienst veel gebruiken, scoren hoger op de waardering van die dienst
  • Werkzoekenden vertonen duidelijk een meer gefocusseerde zoekstrategie. Er zijn aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat dit tot een duurzamere match leidt.

8TING werkt
Door de inzet van het 8TING programma is de uitstroom uit de bijstand naar volledig werk maar liefst 11,7%, waarbij de controlegroep een uitstroom naar volledig werk van 8,6% kende. Met daarnaast respectievelijk 3,9% meer uitstroom naar nieuw parttime werk/opleiding en en 4,7% meer uitstroom door einde PW om andere redenen dan werk, is met het 8TING programma bijna 12% meer in de combinatie van gedeeltelijke en volledige uitstroom gerealiseerd. Daarmee bewijst 8TING dat persoonlijke, digitale ondersteuning voor het individu effectief is en werkt.

________

Anneke Kramer - werkzoekendenbegeleider en trainer bij Gemeente Enschede: “8TING heeft ook mij uit mijn oude patronen gehaald. Het gaat niet meer om het beheersen, maar om de mens achter het dossier.”

________

Werkplein Twente doorbreekt hiermee oude patronen. Het gaat niet meer om het beheersen, maar om de mens achter het dossier. De inzet van vernieuwende digitale technologie heeft gezorgd voor nieuwe dynamiek in de communicatie en zelfredzaamheid van werkzoekenden en een grotere ‘span of control’ voor werkzoekendenbegeleiders.

Maar eigenlijk is het belangrijkste resultaat dat 8TING zorgt voor een groter individueel geluk van werkzoekenden. Meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld zorgen ervoor dat veel deelnemers de stap naar werk hebben gezet.

Werkplein Twente heeft het 8TING programma verlengd en heeft in 2016 opgeschaald naar meer deelnemers.