Over ons

8TING BV is de spil van een netwerkorganisatie die zich als doel heeft gesteld om met mens en technologie een revolutie in het sociale domein teweeg te brengen. Waar in het sociale domein de mens vaak ondergeschikt aan de structuur gemaakt wordt, gebruikt 8TING technologische middelen in dienst van de mens. Daardoor kunnen veel zaken in het sociale domein flexibeler, effectiever, efficiënter en vooral met meer aandacht voor het individu.

Waarom we het doen

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of de samenleving in het algemeen, leven vaak in een systeem van sancties en strafkortingen. Als iets niet volgens de regels gaat, voelen ze dat in hun portemonnee. Er is onvoldoende aansluiting bij hun belevingswereld. Maatwerk ontbreekt. Dit houdt vaak in dat de afstand van deze persoon tot de arbeidsmarkt of de samenleving verder toeneemt. Evenals de sociaal maatschappelijke problematiek. Het lage zelfbeeld van deze mensen kan worden bijgesteld. Mensen kunnen weer vertrouwen in zichzelf krijgen. Ze kunnen geschikte vacatures vinden, succesvol zijn met solliciteren. Ze kunnen vrijwilligers werk doen en hun eigen problemen oplossen. Waarde toevoegen in bedrijven, het gezin en de buurt. Weer meedoen in de maatschappij. Daarom is 8TING ontstaan. Wij zijn mensen-mensen en vinden dat iedereen bij de wereld hoort en belangrijk is. Wij willen gemeenten helpen om zoveel mogelijk mensen bij de maatschappij te betrekken en weer in beweging te krijgen. Zo effectief, efficiënt en menselijk mogelijk. 8TING gelooft dat dit alleen kan door mensen in hun kracht te zetten. Via persoonlijke en positieve begeleiding. Pas dan zijn mensen met een afstand tot de maatschappij klaar om ook echt weer mee te doen.

Partners

8TING werkt met strategische, technologische en inhoudelijke kennispartners die vanuit kennis en ambitie domeinspecifieke ondersteuning leveren. Het 8TING werkzoekendenprogramma is een initiatief van Present Media. Present Media is als zodanig vanzelfsprekend een van de strategische partners van 8TING BV. Al 20 jaar werkt zij met veel passie aan digitale innovaties. Present Media acht de tijd rijp om bestaande structuren in het sociale domein met behulp van digitale innovatie te doorbreken. Haar jarenlange kennis en ervaring op het gebied van marketing, organisatie en digitaal worden in 8TING aangewend om het arbeidsmarktvraagstuk aan te pakken. Evenals onderwerpen als eenzaamheid, sociale werkvoorziening en vluchtelingen. 

Naast Present Media zijn de volgende partners betrokken:

           


8TING werkt in het programma Digitale Innovatie Arbeidsmarkt samen met de Gemeente Enschede, UWV en Universiteit Twente.

Speciale dank gaat uit naar de werkzoekendenbegeleiders Anneke Kramer en Carolien van der Zande en: