«  Terug naar overzicht

Verdiwel kopgroep: datagestuurde beroepspraktijk

Verdiwel nodigt haar leden uit om deel te nemen aan de kopgroep "datagestuurde beroepspraktijk". In deze kopgroep gaat u op basis van organisatie-eigen datasets leren wat de kracht is van data. En gaat u zelf aan de slag met dataverzameling, bewerking, validering en rapportage. U leert ook hoe u dit gebruikt als sturingsinformatie op de werkvloer en voor management / stakeholders / opdrachtgevers. De kopgroep wordt begeleid door mensen van 8ting:

 • Arjan van Liere  - eigenaar Present Media en oprichter 8TING
 • Annet Temmink  - informatie- en procesmanager 8TING
 • Aad Francissen  - manager 8TING

Tussenstand per 23 mei 
Zes deelnemers vanuit onder andere DOCK en de Tintengroep hebben zich aangemeld met interessante en uiteenlopende datavraagstukken. Genoeg om te starten en goed van elkaar te leren. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, aanmelden kan tot 31 mei 2019.

Klik hier voor het aanmeldformulier


Programma-opbouw

Plenaire kick-off vrijdag 7 juni 10:00 - 14:00u: gezamenlijke sessie, locatie Fooddock - Deventer

 • kennismaken met de mogelijkheden en uitdagingen van datagestuurd werken
 • ervaringen delen aan de hand van diverse cases
 • samen kijken naar data/rapportage-instrumenten
 • overeenkomsten en verschillen tussen de organisatie in beeld brengen 
 • aan de slag gaan met meet/dataplan voor de eigen organisatie

Tussen 10 juni en 4 juli: twee individuele werksessies bij u op locatie, werken aan het door u ingebrachte data-vraagstuk, enkel met de deelnemers van uw organisatie en onder begeleiding van 8ting.

 • welke doelstellingen zijn specifiek voor jouw organisatie en stakeholders?
 • welke data over cliënten, proces en resultaten is beschikbaar, hoe zien huidige rapportages eruit?
 • hoe gebruiken we deze data/organiseren we betere input?
 • welke bewerkingen zijn nodig, hoe doe je dat en hoe kun je dat in de organisatie borgen?
 • welke dashboards/sturing kunnen we hiermee organiseren?

Voorafgaand aan de sessie vragen we de deelnemer(s) om huiswerk te doen ter voorbereiding.

Plenaire kennis & inspiratiesessie vrijdag 5 juli 10:00 - 14:00u: leren van elkaar, locatie Fooddock  - Deventer

 • we kijken naar overeenkomsten en verschillen; wat kunnen we van elkaar leren? wie loopt waarin voorop?
 • we werken toe naar basisset van kpi's en data om makkelijker te leren en onderling te benchmarken komen 
 • we komen samen tot vervolgstappen/acties en instructie voor gebruik in de organisaties.

Informatie en voorwaarden

Scope: alleen geldig voor Verdiwel leden, per organisatie max. 3 deelnemers en één casus / datavraagstuk

Deelnemer: directie/bestuurder, controller, informatie-/dataspecialist / BI

Inhoud: 4 sessies van halve dag, waarvan 2 bij individuele organisaties, documentatie, instructies en telefonische ondersteuning

Resultaat: veel inzicht en kennis over mogelijkheden van data en BI-platformen, schets van strategische en tactische kansen van datasturing, globale aanpak dit te verwezenlijken voor de individuele organisatie, concreet dashboard op basis van ingebrachte casus en bijbehorende datasets.

Doorlooptijd: ca 5 weken

Tijdsbesteding: per deelnemer 4 x halve dag + ca 1 dag voorbereiding/huiswerkopdracht.

Kosten per organisatie: € 5.000,- excl. BTW.

Minimum aantal deelnemende organisaties: 4

Duo's van welzijnsorganisatie + gemeente / woningbouw / zorg / ... zijn mogelijk, zo lang er maar één datacasus wordt ingebracht.

Uiterste aanmelddatum: 31 mei 2019

Klik hier voor het aanmeldformulier