«  Terug naar overzicht

Verdiwel kopgroep: datagestuurde beroepspraktijk

Verdiwel nodigt haar leden uit om deel te nemen aan de kopgroep "datagestuurde beroepspraktijk". In deze kopgroep gaat u op basis van organisatie-eigen datasets leren wat de kracht is van data. En gaat u zelf aan de slag met dataverzameling, bewerking, validering en rapportage. U leert ook hoe u dit gebruikt als sturingsinformatie op de werkvloer en voor management / stakeholders / opdrachtgevers. De kopgroep wordt begeleid door mensen van 8ting:

 • Arjan van Liere  - eigenaar Present Media en oprichter 8TING
 • Annet Temmink  - informatie- en procesmanager 8TING
 • Aad Francissen  - manager 8TING

Tussenstand per 23 mei 
Negen deelnemers vanuit onder andere DOCK, Tintengroep en Welzijnswerk Midden-Drenthe hebben zich aangemeld met interessante en uiteenlopende datavraagstukken. Genoeg om te starten en goed van elkaar te leren.

Klik hier voor het aanmeldformulier


Programma-opbouw

Plenaire kick-off vrijdag 7 juni 10:00 - 14:00u: gezamenlijke sessie, locatie Fooddock - Deventer

 • kennismaken met de mogelijkheden en uitdagingen van datagestuurd werken
 • ervaringen delen aan de hand van diverse cases
 • samen kijken naar data/rapportage-instrumenten
 • overeenkomsten en verschillen tussen de organisatie in beeld brengen 
 • aan de slag gaan met meet/dataplan voor de eigen organisatie

Tussen 10 juni en 4 juli: twee individuele werksessies bij u op locatie, werken aan het door u ingebrachte data-vraagstuk, enkel met de deelnemers van uw organisatie en onder begeleiding van 8ting.

 • welke doelstellingen zijn specifiek voor jouw organisatie en stakeholders?
 • welke data over cliënten, proces en resultaten is beschikbaar, hoe zien huidige rapportages eruit?
 • hoe gebruiken we deze data/organiseren we betere input?
 • welke bewerkingen zijn nodig, hoe doe je dat en hoe kun je dat in de organisatie borgen?
 • welke dashboards/sturing kunnen we hiermee organiseren?

Voorafgaand aan de sessie vragen we de deelnemer(s) om huiswerk te doen ter voorbereiding.

Plenaire kennis & inspiratiesessie vrijdag 5 juli 10:00 - 14:00u: leren van elkaar, locatie Fooddock  - Deventer

 • we kijken naar overeenkomsten en verschillen; wat kunnen we van elkaar leren? wie loopt waarin voorop?
 • we werken toe naar basisset van kpi's en data om makkelijker te leren en onderling te benchmarken komen 
 • we komen samen tot vervolgstappen/acties en instructie voor gebruik in de organisaties.

Informatie en voorwaarden

Scope: alleen geldig voor Verdiwel leden, per organisatie max. 3 deelnemers en één casus / datavraagstuk

Deelnemer: directie/bestuurder, controller, informatie-/dataspecialist / BI

Inhoud: 4 sessies van halve dag, waarvan 2 bij individuele organisaties, documentatie, instructies en telefonische ondersteuning

Resultaat: veel inzicht en kennis over mogelijkheden van data en BI-platformen, schets van strategische en tactische kansen van datasturing, globale aanpak dit te verwezenlijken voor de individuele organisatie, concreet dashboard op basis van ingebrachte casus en bijbehorende datasets.

Doorlooptijd: ca 5 weken

Tijdsbesteding: per deelnemer 4 x halve dag + ca 1 dag voorbereiding/huiswerkopdracht.

Kosten per organisatie: € 5.000,- excl. BTW.

Minimum aantal deelnemende organisaties: 4

Duo's van welzijnsorganisatie + gemeente / woningbouw / zorg / ... zijn mogelijk, zo lang er maar één datacasus wordt ingebracht.

Uiterste aanmelddatum: 31 mei 2019

Klik hier voor het aanmeldformulier