«  Terug naar overzicht

Meer tijd voor persoonlijk contact door digitale bestandsscreening

Door je bestandscreening te ondersteunen met een data-analyse, houden je coaches meer tijd over voor persoonlijk contact, met alle positieve effecten van dien.

Want wanneer normaliter binnen het klantenbestand mensen geselecteerd worden voor trajecten naar werk, selecteren coaches op basis van dossier-onderzoek, gegevens uit GWS en hun eigen ervaring. Dit is een intensief en tijdrovend traject.


Laat techniek voor je werken: 50% minder tijd voor bestandsscreening

Onderzoek heeft aangetoond dat data-gestuurde screening de benodige tijd voor bestandsscreening met 50% kan verminderen. Deze tijd kan direct gestoken worden in persoonlijke interactie met de klant.


Meer ruimte voor persoonlijk contact

Zo zijn met ondersteuning van data-gestuurde klant-screening de volgende voordelen te behalen:

- Meer ruimte voor persoonlijk contact met klanten 

- Betere prioriteitsstelling wbt de te nemen acties

- Sneller een actueel beeld van klanten 

- Sneller in staat een passende interventie te doen

- Sneller resultaten in het weer arbeidsfit worden van klanten

- Kosten voor ‘screening’ kunnen met meer dan 50 % dalen.


Statistische selectie = menselijke selectie

Ons onderzoek binnen Digitale Innovatie Arbeidsmarkt in Enschede laat zien dat 8TING op basis van ervaringsgetallen uit de bestaande systemen van het werkplein (bv. GWS), klantselecties kan maken die wat betreft kansen op de arbeidsmarkt, zeer sterk overeenkomen met de handmatige selectie door coaches.

Daarnaast blijkt dat deze selectie ook daadwerkelijk als voorspellende waarde kan fungeren van de kansen die klanten op de arbeidsmarkt hebben: maw klanten die hoog scoren stromen daadwerkelijk ook vaker uit.

 

Figuur 1: klanten die statistisch hoog scoren, stromen in de praktijk ook vaker uit

Dit houdt in dat eerste startpunt voor het weer in beeld brengen van specifieke groepen een data-gestuurde selectie net zo effectief is als het tijdrovend dossier-onderzoek door de coach.


Combinatie digitaal en persoonlijk maakt het verschil

Daarom is het nodig om alle geselecteerde klanten te zien of te spreken om het klantbeeld te verifiëren. Voordat er dus een gerichte interventie op bijvoorbeeld een groep van 800 klanten uitgezet kan worden, is er al meer dan 266 uren (800 * 20 minuten/klant) aan screening besteed. In werkelijkheid zal het aantal uren hoogstwaarschijnlijk hoger uitvallen.

Deze kostbare ‘coach-tijd’ kan met ondersteuning van data-gestuurde screening direct gestoken worden in persoonlijke interactie met de klant. Want die is hard nodig om de participatieresultaten te vergroten. Want het is de combinatie digitaal en persoonlijk die het verschil maakt!