«  Terug naar overzicht

Hoera de economie is aangetrokken!

Veel wethouders zullen dus verwachten dat uitstroomcijfers verder zullen stijgen en re-integratiekosten omlaag kunnen.

Wie helpt ze uit de droom?

2x zoveel middelen nodig voor voor moeilijk bemiddelbare groep

Want de afgelopen jaren zijn er binnen veel gemeenten voornamelijk erg goede resultaten behaald op de groep werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Re-integratie beleid met een sterke focus op deze groep en een marktvraag naar 'direct bemiddelbare werkzoekenden' hebben ervoor gezorgd dat het bestand is 'afgeroomd'.

Voor de betrokken werkzoekenden is dit natuurlijk goed nieuws: want feit blijft natuurlijk dat iedereen die in de bijstand komt, er zo snel mogelijk uit moet. Want hoe langer in de bijstand, hoe moeilijker het statistisch gezien wordt om er op eigen kracht uit te komen.


Huidige interventies en marktvraag werken niet voor de 'overblijvers'

De keerzijde is echter dat het zwaartepunt van het bestand zich ondertussen steeds meer richting 'moeilijk bemiddelbaar' beweegt. Dit terwijl de middelen die momenteel op een gemiddeld werkplein ingezet worden, 47% minder resultaat boeken op mensen die langer dan 2 jaar in de bijstand zitten.

Specifiekere middelen ontwikkelen of budget verdubbelen

In de toekomst zullen er dus specifiekere middelen ingezet moeten worden en een verandering in marktvraag bewerkstelligd moeten worden om ook deze moeilijk bemiddelbare groep uit de bijstand te begeleiden.

Gebeurt dit niet, zal het beschikbare re-integratiebudget voor deze doelgroep letterlijk verdubbeld moeten worden.

Lees meer >>>