«  Terug naar overzicht

Meeste vluchtelingen zonder hulp niet aan het werk


Divosa meldt vandaag dat gemeenten schatten dat zo’n 60% van de vluchtelingen pas kans op werk heeft na het volgen van een aanvullende opleiding of het doen van vrijwilligerswerk. Daarbovenop is dertig procent volgens gemeenten niet bemiddelbaar naar werk. Dat blijkt uit een enquête van Kennisplatform Integratie & Samenleving en Divosa waarin bijna 200 gemeenten zijn vertegenwoordigd.

  • 72% van de gemeenten heeft specifiek beleid om vluchtelingen met een status aan het werk te helpen, of heeft dat in ontwikkeling
  • Twee derde van de gemeenten stelt dat er op dit moment onvoldoende geschikt werk is in hun regio
  • Slechts 16% van de gemeenten zegt voldoende te weten van de statushouders om te kunnen bemiddelen naar werk
  • Gemeenten willen snel(ler) beginnen met arbeidstoeleiding: nu wacht ruim een derde hiermee tot de statushouder de verplichte inburgering heeft afgerond
  • 85% van de gemeenten geeft aan dat er voldoende politiek draagvlak en politieke wil aanwezig is in de gemeente om de arbeidstoeleiding goed te organiseren.

1. Ga eerder aan de slag

Zoek snel de snel de samenwerking te zoeken met onderwijsinstellingen, werkgevers en maatschappelijke organisaties.

2. Kijk wat er per groep mogelijk is

Dit betekent dat er verschillende integratieroutes naar regulier werk van toepassing zijn. Kijk daarom per groep wat die nodig heeft. De gemeente heeft daarvoor informatie nodig over het opleidingsniveau, de werkervaring, competenties en wensen ten aanzien van werk en de gezondheid. Hierdoor kan snellere en betere matching met werkgevers plaatsvinden.

3. Werk intensief samen met werkgevers

Onderzoek hoe je bedrijven over de streep kunt trekken en faciliteer ontmoetingen tussen bedrijven zodat ze ervaringen hierover kunnen uitwisselen.

4. Maak taaleducatie onderdeel van traject naar werk

Taal leer je natuurlijk het beste in de praktijk. Laat vluchtelingen daarom in een praktische setting de Nederlandse taal beter leren, bijvoorbeeld via een opleiding of stage. Gemeenten kunnen zelf het goede voorbeeld geven door in de eigen organisatie plaatsen te creëren waarin statushouders in aanraking komen met de Nederlandse taal en de arbeidsmarkt.

5. Gebruik ervaringen van andere gemeenten

Hoewel de lokale context vraagt om een lokale aanpak, kunnen gemeenten veel leren van elkaars ervaringen. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) en de Werkwijzer Vluchtelingen van de SER.

Voor het volledige onderzoek: vluchtelingen aan het werk.