«  Terug naar overzicht

Het is de totaalaanpak die hier zijn succes bewijst

Naar aanleiding van de bevindingen van de UT ten aanzien van het Programma Digitale Innovatie Arbeidsmarkt, heeft Gemeente Enschede in samenwerking met het UWV, Universiteit Twente en Present Media een whitepaper samengesteld waarin deze bevindingen gepresenteerd worden.

Efficiënter solliciteren

“…beide pijlers toonden na een half jaar een meer gefocusseerde werkzoekstrategie. Er zijn aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat een dergelijke zoekstrategie tot een duurzamere match leidt. Pijler 1* scoort op werkzoekintensiteit lager dan pijler 2 of de controlegroep, maar op volledige uitstroom dus hoger. Dat duidt er op dat de groep in pijler 1 in zijn totaliteit efficienter is gaan solliciteren.”

*Pijler 1: de groep waarin het 8TING programma gebruikt wordt

Whitepaper nu beschikbaar

De samengestelde whitepaper waarin de resultaten en overige bevindingen van het DIA programma uitgebreid belicht worden is recent vrijgegeven. Om ook te lezen wat de uitstroomcijfers van 8TING ten opzichte van de controlegroep waren, download hier de complete whitepaper.