«  Terug naar overzicht

8ting voor Leerwerkbedrijven

Ook interne- en gedetacheerde medewerkers hebben sterk de behoefte geïnformeerd te blijven. Onderzoek van het onderzoeksteam van het lectoraat Technology, Health & Care van het Saxion heeft aangetoond dat zij een grote behoefte hebben om meer te weten over:

  • Algemene ontwikkelingen binnen de organisatie
  • Vacatures
  • ‘Hoe het bij andere bedrijven en medewerkers is’
  • Algemene zaken: vrije dagen, betaling salaris, etc.
  • Levensgebeurtenissen (met name sterfgevallen)

Prikborden

Over het algemeen proberen organisaties dit te doen via een intranet, een maandelijkse nieuwsbrief of briefjes op prikborden. 

De praktijk leert echter dat hierdoor deze informatie moeilijk toegankelijk, achterhaald, inconsistent en ‘veel ineens’ is. Als gevolg ligt het ‘veegwerk’ bij de jobcoaches die zelf in de weer moeten met mondelinge mededelingen, smsjes en whatsapp-berichten. 


“De nieuwsbrief? Die heb ik al maanden niet meer gezien. En de website bezoek ik ook nooit. Veel te veel gedoe.” 

Achmed - gedetacheerde medewerker - 42 jaar 


Het eindresultaat is dat er geen gelijke verdeling van- en toegang tot informatie is, jobcoaches druk zijn met brandjes blussen en medewerkers slecht op de hoogte zijn en zich hierdoor niet gezien voelen. 

Digitale middelen biedt ook Leerwerkbedrijven kansen

Toch biedt de inzet van slimme digitale middelen kansen. Vanuit dit perspectief is 8ting ontwikkeld: om juist organisaties in het sociaal domein met datagestuurd werken en digitale middelen zoals een app, te ondersteunen om meer persoonlijke aandacht op maat te geven.

Download hier 'Digitale aandacht bij leerwerkbedrijven loont' en lees hoe 8ting leerwerkbedrijven digitaal ondersteunt bij het vergroten van het welzijn van haar medewerkers en het vergroten van participatiekansen.