«  Terug naar overzicht

8ting platform compatible met low-code platform Mendix

Sinds deze maand is 8ting volledig compatible met het low-code platform Mendix.

Met de integratie van low-code platforms als Mendix en Betty Blocks kunnen binnen 8ting afhankelijk van de dienstverleningsstrategie van een organisatie, aan coaches en programma managers flexibele overzichten, work-flows en te nemen acties op maat aangeboden worden.

Actionable data reports

Door de directe integratie met 8ting kunnen aan de hand van deze overzichten echter ook direct vanuit deze actionable data reports (digitale) acties op individuele en groepen klanten uitgezet worden.

Wouter Klunder van 8ting legt uit: "Wij streven ernaar om met ondersteuning van data en digitale middelen alle organisaties in het Sociaal Domein in staat te stellen om uiteindelijk meer mensen te helpen om een stapje te zetten. 

Onze aansluiting op low-code platforms maakt het nog gemakkelijker voor coaches, programma managers, maar ook matching teams om klanten in beeld te houden, op maat te informeren of bij te sturen waar nodig. Dat organisaties in het Sociaal Domein vanuit deze flexibele overzichten ook direct acties uit kunnen voeren op klanten is uniek.

Dit heeft niet alleen een enorme impact op de frequentie waarmee er contact is met klanten, medewerkers en andere betrokkenen, maar ook de efficiëntie van organisaties wordt hiermee sterk verbeterd."