8ting voor leerwerkbedrijven

Als je frequenter, relevant contact met mensen hebt, ben je beter in staat hen te bewegen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook interne- en gedetacheerde medewerkers hebben namelijk sterk de behoefte geïnformeerd te blijven.

Prikborden & maandelijkse nieuwsbrieven

Over het algemeen proberen organisaties dit te doen via een intranet, een maandelijkse nieuwsbrief of briefjes op prikborden. De praktijk leert echter dat hierdoor deze informatie moeilijk toegankelijk, achterhaald, inconsistent en ‘veel ineens’ is. Als gevolg ligt het ‘veegwerk’ bij de jobcoaches die zelf in de weer moeten met mondelinge mededelingen, smsjes en whatsapp-berichten. 

Digitale ondersteuning leerwerkbedrijven

Met onze ervaringen met het gebruik van 8ting in de bijstand, is in 2017 een pilot gedaan in samenwerking met Participatiebedrijf Laborijn uit Doetinchem en het onderzoeksteam van het ‘Research Centre for Health, Social Work & Technology’ van het Saxion. Binnen deze pilot is de inzet van 8ting speciaal toegesneden op de informatie- en ontwikkelbehoeften van medewerkers die intern werken of gedetacheerd zijn.

Medewerkers bezitten middelen en vaardigheden voor digitale begeleiding

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het overgrote deel van de medewerkers zowel de middelen (smartphones) als de vaardigheden bezitten om gebruik te maken van de app.

Daarnaast heeft het onderzoek laten zien dat het beter aansluiten van de informatievoorziening op de specifieke situatie en het profiel van de medewerker, de organisatie in staat stelt om op een schaalbare manier, meer mensen, vaker te informeren, motiveren en activeren.

Informatie en begeleiding op maat

Om ook daadwerkelijk aan te kunnen sluiten bij de specifieke situatie van medewerkers, wordt binnen 8ting de laatste technologie uit de e-commerce gebruikt. Hierdoor is 8ting in staat om alle medewerkers stap-voor-stap op maat te informeren en begeleiden. Zo krijgen medewerkers alleen die informatie die relevant voor hen is. Bijvoorbeeld afhankelijk van de inlener waar zij aan het werk zijn, of het ontwikkelprogramma dat zij doorlopen.

App en platform voor Leerwerkbedrijven

Aansluitend op de onderzoeksresultaten van het Saxion zijn nu volgende onderdelen standaard beschikbaar in de 8ting app:

  • Nieuws
  • Chat met coach
  • Ondersteuning bij belangrijke stappen
  • Vacatures
  • Oefeningen (optioneel)
  • Vragen (optioneel) 

Meer weten?

Download onze paper: "Digitale aandacht bij Leerwerkbedrijven loont".

U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via w.klunder@8ting.nl of 06.10300649.