Blog

Als je mensen ziet, komen ze in beweging. Het probleem is momenteel echter nog te vaak dat er simpelweg geen overzicht, tijd en geld is om iedereen de aandacht te geven die hij/zij verdient en nodig heeft. Werkzoekenden voelen zich vaak een nummer. Omdat de schaalbaarheid van aandacht ontbreekt, hebben werkcoaches bij gemeentes een enorme caseload. Wij willen die kloof dichten door kennis en techniek uit de commerciële wereld in te zetten binnen het sociaal domein. Helaas zijn we hierin nog uniek. Dit moet anders. Wij delen daarom graag onze ervaringen, nieuwe inzichten, successen en leermomenten. Omdat je samen meer beweging kunt creëren.

Het succes van 'work-first' is zeer relatief

Geplaatst op 17 AUGUSTUS 2018

Budgetten in het sociaal domein staan zwaar onder druk en de kansen dat deze verhoogd worden lijken zeer gering. Dit houdt in dat met dezelfde middelen, meer mensen geholpen moeten worden.

In veel gevallen betekent dit dat keuzes gemaakt moeten worden, want er zijn nu eenmaal niet genoeg middelen om met iedereen direct aan de slag te gaan.

De focus van de discussie over wie, wat, wanneer en waarom, zal dus veel meer moeten liggen op 'waar ligt nu daadwerkelijk onze toegevoegde waarde?'

Lees meer >>

***


Meer overzicht op het werkplein door wel te weten wat nog niet gebeurd is

Geplaatst op 19 JUNI 2018

Op het moment dat je de uitzonderingen in je proces in beeld hebt, kun je als manager en coach veel beter gerichte acties uitzetten.

Want door je bestaande data uit de Suite en/of Civision beter te gebruiken, kun je overzicht krijgen over de klantgroepen die het risico lopen ‘vergeten’ te worden of het risico lopen al ‘vergeten te zijn’. En ook de klanten waar wat met of over te vieren valt, kun je op dezelfde manier inzichtelijk maken.

Zonder extra administratie of nieuwe applicaties toch betere informatie

Om dit te bereiken, hoef je geen nieuwe applicaties te kopen, nog meer te administreren of legers met big-data specialisten in te huren. Je moet alleen een klein beetje slimmer met de bestaande data omgaan.

Lees meer >>

***


Slimmer werken in het sociaal domein? Werk meer als Coolblue.

Geplaatst op 4 APRIL 2018

In het sociaal domein zijn we vaak niet goed in staat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of andere mensen die het nodig hebben, in beeld te houden of te bereiken met middelen die bij hun behoeften aansluiten. We zijn onderbemand, verwarren willekeur met maatwerk en hebben we vaak geen idee wat nu werkt voor welke doelgroep. 

Want we leven nu eenmaal nog steeds onterecht in de waan dat ‘mensenwerk’ niet meetbaar of schaalbaar is.

Coolblue: 30% meer omzet, 5% verhoging in klanttevredenheid

Coolblue verkocht dit jaar maar liefst 30% meer dan vorig jaar en verhoogde ook nog de klanttevredenheid met 5%. Ongekende cijfers.

Lees meer >>

***


Als we blijven doen wat we deden, stijgen de re-integratiekosten aanzienlijk in de aankomende jaren

Geplaatst op 16 MAART 2018

Hoera de economie is aangetrokken!

Veel wethouders zullen dus verwachten dat uitstroomcijfers verder zullen stijgen en re-integratiekosten omlaag kunnen.

Wie helpt ze uit de droom?

2x zoveel middelen nodig voor voor moeilijk bemiddelbare groep

Want de afgelopen jaren zijn er binnen veel gemeenten voornamelijk erg goede resultaten behaald op de groep werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Re-integratie beleid met een sterke focus op deze groep en een marktvraag naar 'direct bemiddelbare werkzoekenden' hebben ervoor gezorgd dat het bestand is 'afgeroomd'.

Lees meer >>

***


Betere klantrelaties op het werkplein? Automatiseer in 5 stappen je klantprocessen!

Geplaatst op 8 MAART 2018

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wanneer je mensen digitale aandacht geeft, mensen ook meer aandacht willen. We zien dit met de inzet van 8ting in de praktijk dagelijks terug: wanneer je je klanten (digitale) aandacht geeft, zoeken ze uiteindelijk ook meer persoonlijk contact.

Want uiteindelijk blijkt dat een erg groot deel van de mensen in de bijstand wel heel erg blij is als ze persoonlijk contact kunnen hebben. Deze klanten komen in beweging en zoeken met de juiste (digitale) prikkels interactie met een mens om stappen te kunnen maken naar participatie.

Lees meer >>

***


Geplaatst op 27 FEBRUARI 2018

Beste jobcoach, waarom zou je nog voor de 100e keer weer hetzelfde bericht typen?

In de commerciële sector werken slimme sales- en marketing teams al jaren met berichten templates: standaard, maar gepersonaliseerde emails, smsjes en appjes om efficiënter en effectiever te werken.

5 voordelen van het gebruik van berichten templates op het werkplein

Ook in het sociaal domein is dit ‘laaghangend fruit’. Er zijn namelijk legio situaties waarin we veelvoudig dezelfde berichten naar verschillende mensen sturen. Het steeds opnieuw bedenken en schrijven van deze berichten kost onnodig veel tijd en kan daarnaast veel effectiever.

Elke seconde die een coach onnodig aan administratie en repetitieve werkzaamheden besteedt, wordt niet in de klant gestoken. Terwijl we weten dat persoonlijke aandacht het verschil maakt.

Daarom vandaag 5 voordelen van het gebruik van email, sms en app- templates in het sociaal domein:

Lees meer >>

***


Geplaatst op 19 DECEMBER 2017

De business case van de proefplaatsing

In ons vorige artikel lieten we zien dat mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zich net zo goed bewijzen bij werkgevers ALS en wanneer ze aangenomen worden.

Toch blijkt de stap naar betaald werk voor mensen die langer in de bijstand zitten, groter te worden naarmate ze langer in de bijstand zitten. Toch zijn er binnen de werkpleinen middelen voorhanden die over een brede selectie van de groepen binnen het bestand positieve effecten hebben.

Met proefplaatsingen 24% verhoging in uitstroom uit de bijstand

Want analyse van bestaande data laat zien dat een deel van de oplossing zit in het wegnemen van drempels die werkgevers ervaren bij het aannemen van iemand die in de bijstand zit. 

Lees meer >>

***


Geplaatst op 30 NOVEMBER 2017

Werkgevers opgelet: data laat zien dat ook langdurig werklozen zich bewijzen op de werkplek

Dat het moeilijker wordt voor mensen die langer in de bijstand zitten om een baan te vinden, is inmiddels geen nieuws meer. De automatische aanvulling die hierop ook veelal gedaan wordt, is dat deze mensen ook meer moeite hebben om een baan te houden. 

Niets is minder waar.

Lees meer >>

***


Geplaatst op 8 SEPTEMBER 2017

Weet welke programma's op het werkplein wel werken voor wie en welke niet.

Vrouwen boven de 55 stromen niet uit naar werk door vrijwilligerswerk. Door middel van een individueel traject vindt 32% daarentegen wel werk. Weet wat werkt voor wie en stuur op basis van kennis in plaats van anekdotes.

Lees meer >>

***


Geplaatst op 6 JUNI 2017

Hoe gaat het met je? De vraag die menselijk en statistisch het verschil maakt

Mensen die aangeven drempels naar werk te ervaren, hebben met de inzet van standaard interventies 50% tot 100% minder kans werk te vinden. Andersom geldt hetzelfde: mensen die wel lekker in hun vel te zitten, hebben significant meer kans op werk.

Actueel inzicht in deze en een veelvoud aan andere persoonlijke kenmerken, stelt het werkplein daarom in staat om enorme stappen te zetten om beschikbare middelen effectiever en efficiënter inzetten.

Lees meer >>


***

Geplaatst op 5 MEI 2017

Inzet van het 8TING-SMART model voor effectieve en efficiënte inzet van middelen.

Op het werkplein zijn middelen schaars. Er is geen budget om alle werkzoekenden oneindig veel interventies aan te bieden. Dit betekent dat je keuzes moet maken over wat je voor wie inzet. Vanuit dit perspectief is het 8TING SMART-model ontstaan. Door kenmerken van mensen te combineren, zijn we in staat persona’s te maken die ook iets zeggen over jouw statistische kansen op de arbeidsmarkt, welke middelen je hierin helpen en welke niet.

Lees meer >>


***

Geplaatst op 4 APRIL 2017

Verhoog de relevantie van je aandacht met 530%

Recente ervaringen laten zien dat e-mailings naar werkzoekenden, die verstuurd worden op basis van een combinatie van persoonlijke kenmerken, significant beter scoren dan e-mailings waar dit niet het geval is. 

In de gevallen waar de e-mailings verstuurd worden naar aanleiding van een combinatie van persoonlijke kenmerken, neemt het % age van geklikte links van 2.27% naar 14.29% toe ten opzichte van 'algemene' e-mailings.

Lees meer >>


***

Geplaatst op 17 FEBRUARI 2017

Geen inzicht in meer in je klanten? Iedereen weer in beeld!

8TING maakt de werkelijke stand van zaken van willen en kunnen inzichtelijk door actuele mogelijkheden, drempels, harde en zachte kenmerken in kaart te brengen. Ons doel? Mensen zien en in beweging brengen!

Maar hoe breng je een grote groep werkzoekenden in beeld als je ze eigenlijk al een tijdje in letterlijke en figuurlijke zin niet meer gezien hebt?

Lees meer >>

***

Geplaatst op 6 DECEMBER 2016

Door aandacht weten we dat 64% nu niet kan of wil. Volgens het systeem was dit slechts 3%.

Als het gaat om mensen in beweging te krijgen, gaat het in eerste instantie om erkenning. Want mensen willen gezien worden om wie ze zijn en wat zij ervaren. Dus het is zaak te kijken vanuit wat nu het perspectief van de werkzoekende is. Want het andere perspectief blijkt meestal niet te kloppen.

Lees meer >>


***

Dankzij de liefde en aandacht de bijstand vaarwel zeggen

Geplaatst op 29 AUGUSTUS 2016

Door verliefdheid uit de bijstand gaan? Het aangaan van een relatie met iemand met voldoende inkomen, leidt tot gelukkige burgers, werkcoaches en gemeenten. Het lijkt zelfs een van de meest duurzame* vormen van uitstroom en datzelfde geldt voor een verhuizing. Want door meer aandacht blijken mensen met een (nieuwe) relatie dit eerder aan te geven en hierdoor eerder uit te stromen. En daar worden we met z’n allen blij van.

Lees meer >>

***

Met meer digitale aandacht 100% meer uitstroom uit bijstand om redenen als verhuizingen en relaties

Geplaatst op 22 AUGUSTUS 2016

Door werkzoekenden met digitale (persoonlijke) aandacht weer op de kaart te krijgen, is een meer dan 100% verhoging in uitstroom om andere redenen dan werk (uitstroom door bv het aangaan van een relatie of een verhuizing) gerealiseerd.

Lees meer >>

***

11.7% meer uitstroom en significant hogere waardering Werkplein met digitale (persoonlijke) aandacht

Geplaatst op 15 AUGUSTUS 2016

In 2015 is een pilot op het Werkplein Enschede gestart waarin onderzocht is op welke manier de inzet van digitale middelen een rol kan spelen bij het ondersteunen van werkzoekenden in de bijstand. De resultaten van de pilot zijn door de Universiteit Twente gevolgd en in kaart gebracht.

Lees meer >>

***

Uit de bijstand met persoonlijke digitale aandacht

Geplaatst op 8 AUGUSTUS 2016

Gemeentes lopen financieel leeg op de kosten die bijstand met zich meebrengt om niet te spreken over het effect: een troosteloos perspectief voor vaders, moeders en kinderen die hierdoor getroffen worden.

Lees meer >>