Blog

Als je mensen ziet, komen ze in beweging. Het probleem is momenteel echter nog te vaak dat er simpelweg geen overzicht, tijd en geld is om iedereen de aandacht te geven die hij/zij verdient en nodig heeft. Werkzoekenden voelen zich vaak een nummer. Omdat de schaalbaarheid van aandacht ontbreekt, hebben werkcoaches bij gemeentes een enorme caseload. Wij willen die kloof dichten door kennis en techniek uit de commerciële wereld in te zetten binnen het sociale domein. Helaas zijn we hierin nog uniek. Dit moet anders. Wij delen daarom graag onze ervaringen, nieuwe inzichten, successen en leermomenten. Omdat je samen meer beweging kunt creëren.


Weet welke programma's op het werkplein wel werken voor wie en welke niet.

Vrouwen boven de 55 stromen niet uit naar werk door vrijwilligerswerk. Door middel van een individueel traject vindt 32% daarentegen wel werk. Weet wat werkt voor wie en stuur op basis van kennis in plaats van anekdotes.

Lees meer >>

***

Hoe gaat het met je? De vraag die menselijk en statistisch het verschil maakt

Mensen die aangeven drempels naar werk te ervaren, hebben met de inzet van standaard interventies 50% tot 100% minder kans werk te vinden. Andersom geldt hetzelfde: mensen die wel lekker in hun vel te zitten, hebben significant meer kans op werk.

Actueel inzicht in deze en een veelvoud aan andere persoonlijke kenmerken, stelt het werkplein daarom in staat om enorme stappen te zetten om beschikbare middelen effectiever en efficiënter inzetten.

Lees meer >>

***

Inzet van het 8TING-SMART model voor effectieve en efficiënte inzet van middelen.

Op het werkplein zijn middelen schaars. Er is geen budget om alle werkzoekenden oneindig veel interventies aan te bieden. Dit betekent dat je keuzes moet maken over wat je voor wie inzet. Vanuit dit perspectief is het 8TING SMART-model ontstaan. Door kenmerken van mensen te combineren, zijn we in staat persona’s te maken die ook iets zeggen over jouw statistische kansen op de arbeidsmarkt, welke middelen je hierin helpen en welke niet.

Lees meer >>

***

Verhoog de relevantie van je aandacht met 530%

Recente ervaringen laten zien dat e-mailings naar werkzoekenden, die verstuurd worden op basis van een combinatie van persoonlijke kenmerken, significant beter scoren dan e-mailings waar dit niet het geval is. 

In de gevallen waar de e-mailings verstuurd worden naar aanleiding van een combinatie van persoonlijke kenmerken, neemt het % age van geklikte links van 2.27% naar 14.29% toe ten opzichte van 'algemene' e-mailings.

Lees meer >>

***

Geen inzicht in meer in je klanten? Iedereen weer in beeld!

8TING maakt de werkelijke stand van zaken van willen en kunnen inzichtelijk door actuele mogelijkheden, drempels, harde en zachte kenmerken in kaart te brengen. Ons doel? Mensen zien en in beweging brengen!

Maar hoe breng je een grote groep werkzoekenden in beeld als je ze eigenlijk al een tijdje in letterlijke en figuurlijke zin niet meer gezien hebt?

Lees meer >>

***

Door aandacht weten we dat 64% nu niet kan of wil. Volgens het systeem was dit slechts 3%.

Als het gaat om mensen in beweging te krijgen, gaat het in eerste instantie om erkenning. Want mensen willen gezien worden om wie ze zijn en wat zij ervaren. Dus het is zaak te kijken vanuit wat nu het perspectief van de werkzoekende is. Want het andere perspectief blijkt meestal niet te kloppen.

Lees meer >>

***

Dankzij de liefde en aandacht de bijstand vaarwel zeggen

Geplaatst op 29 AUGUSTUS 2016

Door verliefdheid uit de bijstand gaan? Het aangaan van een relatie met iemand met voldoende inkomen, leidt tot gelukkige burgers, werkcoaches en gemeenten. Het lijkt zelfs een van de meest duurzame* vormen van uitstroom en datzelfde geldt voor een verhuizing. Want door meer aandacht blijken mensen met een (nieuwe) relatie dit eerder aan te geven en hierdoor eerder uit te stromen. En daar worden we met z’n allen blij van.

Lees meer >>

***

Met meer digitale aandacht 100% meer uitstroom uit bijstand om redenen als verhuizingen en relaties

Geplaatst op 22 AUGUSTUS 2016

Door werkzoekenden met digitale (persoonlijke) aandacht weer op de kaart te krijgen, is een meer dan 100% verhoging in uitstroom om andere redenen dan werk (uitstroom door bv het aangaan van een relatie of een verhuizing) gerealiseerd.

Lees meer >>

***

11.7% meer uitstroom en significant hogere waardering Werkplein met digitale (persoonlijke) aandacht

Geplaatst op 15 AUGUSTUS 2016

In 2015 is een pilot op het Werkplein Enschede gestart waarin onderzocht is op welke manier de inzet van digitale middelen een rol kan spelen bij het ondersteunen van werkzoekenden in de bijstand. De resultaten van de pilot zijn door de Universiteit Twente gevolgd en in kaart gebracht.

Lees meer >>

***

Uit de bijstand met persoonlijke digitale aandacht

Geplaatst op 8 AUGUSTUS 2016

Gemeentes lopen financieel leeg op de kosten die bijstand met zich meebrengt om niet te spreken over het effect: een troosteloos perspectief voor vaders, moeders en kinderen die hierdoor getroffen worden.

Lees meer >>