Het verhaal van 8Ting

Sociaal domein
In het sociaal domein staat vaak het proces centraal om mensen verder te helpen. 8Ting draait dat perspectief om. De mens staat centraal. Het proces is ondergeschikt. Veel zaken in het sociaal domein kunnen flexibeler, effectiever, efficiënter en vooral met meer aandacht voor het individu. Zeker als dit individu zich in een kwetsbare positie bevindt, wat in het sociaal domein vaak het geval is.

8ting biedt technologie om deze mensen beter te helpen. 8ting helpt om een doelgroep beter te leren kennen, gerichte begeleiding te bieden en de effecten beter te monitoren.
Aandacht op maat
Onderzoek wijst uit dat wanneer mensen voldoende aandacht krijgen, ze sneller in beweging komen. Ze voelen zich gezien en komen eerder in hun kracht. 8Ting gaat uit van de persoonlijke situatie van het individu. Vanuit die situatie krijgen mensen persoonlijke aandacht en krijgen ze alles aangereikt om stapjes te zetten. Digitale aandacht waar het kan, persoonlijke aandacht waar nodig.

Meer weten over aandacht op maat  

Leren door data
Wat zijn dingen die werken? Voor wie werkt dat? En in welke situatie? Vragen die beantwoord kunnen worden door middel van data. Door het ophalen van de juiste data en die data op de juiste manier te verwerken komt er veel kennis beschikbaar. Kennis die nodig is om mensen beter te kunnen helpen.

Meer weten over leren door data

Deze manier van werken heeft zich bewezen! 8ting mag in heel Nederland samenwerken met partijen in het sociaal domein. Lees hier meer over de cases van 8ting.Team

Aad Francissen (Managing Director)
"Op grote schaal leren wat werkt voor mensen in een kwetsbare positie. Er kan heel veel en tegelijk staan we nog aan het begin. Leer je met ons mee?"

Annet Temmink (Proces- en Informatiemanager) 
"Door betekenis te geven aan alle data die beschikbaar is in het sociale domein, kunnen we ervoor zorgen dat mensen nóg beter geholpen worden."